LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent / seniorkonsulent eller rådgiver - HR-fellestjenester

Søknadsfrist: 14.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du fast ansatt ved OsloMet er du velkommen til å melde interesse for oppgavene publisert under.

Ledige oppgaver i HR-fellestjenester sitt kompetanseteam

Avdeling HR, seksjon for HR-fellestjenester har ledige oppgaver, med tiltredelse så snart som mulig. Oppgavene tilsvarer 100 % stilling på nivå med førstekonsulent/seniorkonsulent eller rådgiver. HR-fellestjenester er opprettet som en felles enhet for tjenester innen personalforvaltning for hele OsloMet. HR-fellestjenester vil være operative fra og med 3. mai.

Da en av våre medarbeidere går videre til nye oppgaver i en annen seksjon trenger HR-fellestjenester nå en ny medarbeider permanent. Oppgavene ligger til kompetanseteamet som jobber med sykefravær, permisjon og arbeidstid.

Oppgaveområder som skal dekkes

 • sykefraværsoppfølging fra a-å
 • pensjon
 • permisjoner og oppsigelser
 • arbeidstid og ferie
 • veilede og gi råd innen gjeldene lov- og avtaleverk
 • oppdatering av gjeldende rutiner
 • forvaltning, veiledning og saksbehandling

HR-fellestjenester er i en oppstartsfase og stillingens oppgaver kan bli endret.

For å kunne utføre oppgavene bør du ha

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring fra personalforvaltning.
 • god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • god struktur og stor arbeidskapasitet

Vi ønsker deg som

Liker å jobbe med operativt HR-arbeid og har en spesiell interesse for god personalforvaltning. Vi ønsker også deg som ser verdien av digitalisering og standardiserte rutiner som fremmer likebehandling i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. HR-fellestjenester skal levere tjenester for hele OsloMet og det er viktig for oss at du ønsker å være med på å jobbe på nye måter, og prøve ut nye veier til målene. Vi ser etter deg som er nysgjerrig, nøyaktig og har et godt blikk for detaljer og forbedringsmuligheter. Videre er det viktig at du bidrar til et godt arbeidsmiljø som er basert på samarbeid og god kommunikasjon på tvers av enheter.

Vi kan tilby deg

 • gode og kunnskapsrike kolleger i en helt nyopprettet seksjon
 • faglig utvikling i form av teamarbeid, sparring innad og medvirkning i et helt nytt arbeidsmiljø
 • å være med på å utforme en ny funksjon ved OsloMet fra start

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

 • Seksjonssjef Inger Johanne Stantin Olafsen, 48089499

En eventuell endring i lønn og stillingskode må skje etter 2.5.3 forhandlinger.

Du kan se bort fra spørsmålene om nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn, fortrinnsrett og unntak fra offentlig søkerliste når de dukker opp i søkeprosessen. Administrasjon av søknader fra ansatte som søker andre oppgaver foregår gjennom høgskolens rekrutteringssystem. Bruk privat mailadresse når du registrerer deg som bruker i Varbi.

Vil du søke på oppgavene må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 14 mai, 2021

Ref. nr: 21/04256

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS