Ledig stilling ved OsloMet

Førstekonsulent - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Søknadsfrist: 06.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har et ledig et vikariat som førstekonsulent. Vikariatet er for seks måneder med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til administrasjon av studieprogram og eksamen på Institutt for estetiske fag (EST). Den som blir ansatt vil jobbe tett med instituttets tverradministrative team, og vil ta aktiv del i fakultetets studie- og eksamens- administrative team. Arbeidsstedet vil være i instituttets lokaler i Pilestredet Park.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • ansvar for instituttets eksamensportefølje sammen med en kollega
 • behandle saker og etterarbeid knyttet til eksamen, for eksempel.: klager, tilrettelegging, utsatt eksamen ol.
 • gi digital brukerstøtte og oppfølging av sensorer, studenter og emneansavarlige på digitale flater, bl.a. Inspera og Canvas
 • formidle studieinformasjon og behandle av løpende henvendelser ved instituttet
 • bidra aktivt i fakultetets eksamensteam og utvikle gode felles rutiner

Andre studieadministrative / utviklings oppgaver vil kunne tilkomme.

Du må ha

 • utdanning på minimum bachelornivå.
 • relevant arbeidserfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

Meget god og relevant erfaring kan erstatte kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til de viktigste digitale verktøy som brukes i arbeidet, særlig P360, FS, Canvas, Inspera
 • kjennskap til relevant lovverk (forvaltningsloven, offentlighetsloven, UH-loven) og utdanningskvalitetssystemet.

Vi ønsker deg som

 • ser verdien i å ta del i et godt samarbeid og er bevisst hvordan ditt bidrag inngår som del av en større helhet, men du kan også arbeide selvstendig og strukturert.
 • er flink til å kommunisere – du fanger opp studenters ulike behov på en profesjonell måte, du er vennlig, kollegial, men også tydelig i møte med UF-tilsatte og faglig ledelse.
 • bidrar aktivt med informasjonsdeling og involverer deg i fellesskapet av kolleger.
 • er utviklingsorientert og initiativrik, og leter aktivt etter forbedringer og nye løsninger
 • ønsker å være med på å utvikle fakultetet og OsloMet videre

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 43 - 54, dvs kroner 402 600 – 479 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/02973

Kontakt

 • Jørund Støre Bergrem, 67 23 85 06

Søknadsfrist: 06.08.2020

Logg inn og søk stillingen