LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent innen økonomi- og prosjektadministrasjon

Søknadsfrist: 24.10.2021

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Førstekonsulent innen økonomi- og prosjektadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig en 100% fast stilling som førstekonsulent innen økonomi- og prosjektadministrasjon.

Stillingen forutsetter tett samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, fakultetets og universitetets administrasjon og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi, etter og videreutdanning, forskning og utviklingsarbeid. Stillingenes arbeidssted vil være Levanger, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå vitenskapelig ansatte ved søknader om eksterne prosjektmidler
 • Veiledning og bistand knyttet til eksisterende prosjektportefølje
 • Løpende regnskapsmessig oppfølging
 • Budsjettarbeid
 • Prosjektrapportering internt og eksternt
 • Generell saksbehandling
 • Bidra til utvikling og forbedring av system, verktøy og metoder
 • Øvrige oppgaver innen enhetens ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig økonomiforvaltning.
 • Erfaring med forskningsprosjekter og forskningsfinansiering.
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ:

 • kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 51 - 57, NOK 468 300,- - 516 100,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Bjørn Heistad, tlf: 74 02 25 10, Mobil: 95 82 81 18, e-post: [email protected]
 • Seniorrådgiver Janne Marit Vist, tlf: 74 02 25 25, mobil; 91 13 98 81, e-post; [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 24.10.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072111

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS