LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver HMS

Søknadsfrist: 16.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd, og Alger og mikrobiell bioteknologi


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, er det ledig et vikariat i 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i perioden 01.07.2021 - 31.07.2022. Stillingen har kontorsted i Bodø.

Vi søker deg som har erfaring fra organisasjoner med laboratorievirksomhet og som trives med å jobbe operativt. Du må være selvgående, initiativrik, god til å gjennomføre, og kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og universitetet. Det er en fordel med erfaring fra UH-sektoren eller fra andre større virksomheter.

Arbeidsoppgaver

 • Internkontroll, deriblant risikovurdering, avvikshåndtering og adgangskontroll
 • Saksbehandling og administrative oppgaver innenfor HMS-området
 • Bestilling og avhending av merkepliktige kjemikalier
 • Bestilling og varemottak laboratorier
 • Bidra i videreutvikling av HMS-prosesser og rutiner
 • Støtte til ledere og øvrige ansatte i HMS-spørsmål

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende, for eksempel naturvitenskapelige fag eller HMS
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende, for eksempel naturvitenskapelige fag eller HMS. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • God prosessforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilling
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med CIM, EcoOnline, Public 360 og UBW
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger er en fordel
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - NOK 466 500 - 507 400 / kode 1434 rådgiver, årslønn NOK 474 500 - 555 800.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv, vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 300111544

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS