Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / seniorkonsulent - lønnsenheten

Søknadsfrist: 15.07.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og ledes av økonomi- og analysesjef.


Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning/saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet.


Lønnsenheten er en enhet i økonomiavdelingen og har det faglige ansvaret for alle prosesser knyttet til lønnsområdet, herunder også reiseregninger og utgiftsrefusjoner. Enheten består i dag av 8 medarbeidere i Bodø, Nesna og Steinkjer, og ledes av lønningsleder. Nord universitet benytter lønns- og personalsystemet SAP HR.

Er du vår nye lønnsmedarbeider?

Om stillingen

Ved lønnsenheten, Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent, arbeidssted Bodø eller Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

 • Registrering, vedlikehold og kontroll av lønns- og personaldata i SAP HR
 • Kontroll av reiseregninger og refusjoner
 • Avstemminger knyttet til lønnsområdet
 • Oppfølging av utenlandske arbeidstakere i skatt- og trygdesaker
 • Brukerstøtte og opplæring innenfor selvbetjeningsløsninger for ansatte og ledere
 • Løpende driftsoppgaver innenfor lønnsområdet

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som lønnsenheten totalt sett har.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves bachelorgrad innenfor HR/lønn eller økonomiske fag. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves bachelorgrad innenfor HR/lønn eller økonomiske fag. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Det er videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det er ønskelig med relevant praksis og kjennskap til offentlig regelverk innen lønns- og personalområdet.

Videre vil det være en fordel med erfaring fra SAP HR eller andre tilsvarende lønnssystemer, i tillegg til god brukerkompetanse på Excel og andre relevante IT-verktøy.

Nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor fagområdet i en større virksomhet vil også bli vurdert.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (norsk og engelsk), muntlig og skriftlig
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • Være nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • God prosess- og systemforståelse, evne til å se helhet og konsekvenser
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr. 47 - 57, årslønn 428 200,- - 504 700,-, eller kode 1363 seniorkonsulent, ltr. 54 – 61, årslønn 479 600,- - 542 400,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.07.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070830

Søknadsfrist: 15.07.2020

Søk på stillingen

fnokode:1234