LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorkonsulent / Rådgiver – Personaladministrasjon

Søknadsfrist: 12.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Vil du være med å utgjøre en forskjell? – BIOVIT søker erfaren personalmedarbeider.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap er det ledig fast stilling som seniorkonsulent / rådgiver innen personaladministrasjon, med ønske om snarlig tiltredelse. Du vil få alle typer arbeidsoppgaver innenfor personaladministrasjon ved fakultetet. Gode utviklingsmuligheter innen personal-administrasjon og rekruttering. Du vil inngå i vårt HR/HMS-team, som består av fire dyktige medarbeidere.

Vi søker deg som har kompetanse og erfaring med personaladministrative oppgaver, rutiner og rekruttering. Du er løsningsorientert av natur, trives i en organisasjon i utvikling og endring, og har gjerne bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Til den rette personen kan vi tilby varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø. Stillingen rapporterer til administrasjonssjef ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og ajourhold av ansettelsesavtaler og informasjon om arbeidsforhold i personal- og arkivsystemene UBW og P360
 • Oppfølging og ajourhold av lønnsopplysninger i UBW og meldinger til lønnsavdelingen
 • Oppfølging og ajourhold av «ferieregnskap» i UBW
 • Utarbeide rapporter til ledere, basert på informasjon i personal- og arkivsystemene
 • Oppdatere ansattes personalinformasjon i UBW, når endringer meldes inn av ansatte
 • Bistå våre seniorrådgivere i rekrutteringsprosesser, herunder utlysninger og utarbeidelse av ansettelsesavtaler
 • Sikre at lover, personalreglement og administrative rutiner følges
 • Veiledning av ledere og ansatte i personaladministrative spørsmål
 • Bidra til utvikling og forbedring av personaladministrative prosesser og rutiner, herunder innføring av nye og effektive arbeidsmetoder og samarbeidsformer

Andre oppgaver innenfor fakultetsadministrasjonens arbeidsområder kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad for tilsetting som seniorkonsulent. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende mastergrad for tilsetting som rådgiver. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Minimum 2 års erfaring innen personaladministrasjon og rekruttering
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning
 • Kjennskap til gjeldende lover og regler innen personaladministrasjon i staten / UH-sektoren
 • Kjennskap til gjeldende Hovedtariffavtaler i staten
 • Kjennskap til elektronisk personalsystem (gjerne Agresso/UBW) og Public 360

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, løsningsorientert og har gjennomføringskraft.
 • Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.
 • Du liker å ta utfordringer og trives i en organisasjon med stadige endringer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1363, Seniorkonsulent (ltr 50-60) NOK 451.700 – 535.200, eller i stillingskode 1434, Rådgiver (ltr 55-65) NOK 490.600 – 586.500, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef John J. Øyaas, tlf. 67 23 26 41 / 91 79 61 07, e-mail: [email protected] eller
 • Seniorrådgiver Bodil Dahl tlf. 67 23 29 01 / 92 05 89 73, e-mail: [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 12.05.2021.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS