LEDIG STILLING VED SINTEF

PhD candidate - Forming of recycled aluminium

Deadline: 01.06.2023

SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.


SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation.


Our vision: Technology for a better society.


Read more about SINTEF here.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

(Norwegian version below)

We are seeking a talented PhD candidate who will play a key role in our contribution to EUs green deal through more environmentally friendly and sustainable production of formed aluminium. As a PhD candidate, you will have the opportunity to conduct extensive research that will form the basis for material and process innovations and sustainable products. Forming is one of the most important production technologies for manufacturing aluminum products. The PhD project aims to build new competence on the interaction between material and process when the content of recycled material is increased in the components.

The PhD candidate will be part of the department for metal production and processing at SINTEF Industry. NTNU at the Department of Mechanical and Industrial Engineering (MTP) will have the main supervisory responsibility, and SINTEF will have co-supervisory responsibility in the doctoral work.

Qualifications:

Master's degree or equivalent in one or more of the following areas:

 • Physical metallurgy, materials technology, material processing, mechanical engineering, and/or numerical modelling and simulation.

In addition, relevant background from one or more of the following areas are beneficial:

 • Experience with material characterization techniques such as metallography and mechanical testing.
 • Experience with the use of numerical modelling tools.
 • Experience with the design and development of metal forming processes.
 • Good written and oral communication skills in Norwegian and/or English.
 • Ability to work independently and in team.

Main tasks:

 • Research on forming of aluminum with increased content of recycled material.
 • Optimization of the forming process to increase tolerance for trace elements.
 • Perform experimental tests and analyses to validate research results.
 • Write scientific articles and present research results at relevant conferences and seminars.

We offer:

 • A unique opportunity to contribute to EUs green deal through research and development of sustainable aluminium products.
 • A stimulating and challenging work environment with opportunities for professional development.
 • Competitive terms and benefits.
 • The opportunity to work with skilled and dedicated colleagues.

PhD-kandidat - Forming av resirkulert aluminium

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering.

Om stillingen:

Vi søker etter en dyktig PhD-kandidat som vil spille en nøkkelrolle i vår innsats for å bidra til det grønne skiftet gjennom forskning og utvikling av nye metoder for forming av resirkulert aluminium.

Som PhD-kandidat vil du få muligheten til å gjennomføre omfattende forskningsstudier som vil danne grunnlaget for innovasjon og bærekraftige produkter.

Forming er en av de viktigste produksjonsteknologiene for tilvirkning av aluminiumprodukter. PhD-prosjektet har som mål å bygge ny kompetanse om samspillet mellom materiale og prosess når innholdet av resirkulert materiale økes i komponentene.

PhD-kandidaten vil inngå i avdeling for metallproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. NTNU for maskinteknikk og produksjon (MTP)vil ha hovedveilederansvar og SINTEF-medveilederansvar i doktorgradsarbeidet.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad eller tilsvarende innen ett eller flere av følgende områder:

 • Fysikalsk metallurgi, materialteknologi, materialprosessering, maskinteknikk og/eller numerisk modellering og simulering.
 • Erfaring med materialkarakteriseringsteknikker som metallografi og mekanisk testing.
 • Erfaring med bruk av numeriske modelleringsverktøy.
 • Erfaring med design og utvikling av metallformingsprosesser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller engelsk.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Hovedoppgaver:

 • Gjennomføre forskningsstudier om forming av aluminium med forhøyet innhold av resirkulert materiale.
 • Optimalisere formeprosess for å øke toleranse for sporelementer.
 • Utføre eksperimentelle tester og analyser for å validere forskningsresultatene.
 • Skrive vitenskapelige artikler og presentere forskningsresultatene på relevante konferanser og seminarer.

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å bidra til det grønne skiftet gjennom forskning og utvikling av bærekraftige produkter.
 • En stimulerende og utfordrende arbeidsplass med mulighet for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og fordeler.
 • Mulighet til å arbeide med dyktige og engasjerte kolleger.

Apply for position

Questions regarding the position

Powered by Labrador CMS