LEDIG STILLING VED OSLOMET

Instituttleder ved Institutt for estetiske fag

Søknadsfrist: 15.12.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for estetiske fag har ca. 600 studenter og 50 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk. Instituttet har også stor aktivitet innen eksternrettet etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet. Instituttet er i sterk utvikling, sammen med fakultetet for øvrig.

Stillingen som instituttleder innbefatter faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten ved instituttet. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe. Ansettelsen er på åremål i 4 år, med mulighet til å søke same stilling for en sammenlagt ansettelsesperiode på 12 år.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • sørge for nytenkning og utvikling av utdanningstilbudet, herunder tverrfaglig samarbeid med andre fagområder på fakultet
 • tilrettelegge for gjennomføring av instituttets kjerneoppgaver; undervisning, FoU, formidling og innovasjon, i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse
 • bidra til utvikling av en positiv organisasjonskultur og et helsefremmende arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv og hensiktsmessig organisering av instituttet og for god samhandling med fakultetsadministrasjonen
 • delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering og digitalisering
 • sørge for at instituttet skaffer inntekter gjennom eksterne prosjekter.

Ansvar og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på førstenivå innen et av instituttets fagområder.
 • ledererfaring fra undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • erfaring med økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring fra/ interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy

Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Det er en fordel at du i tillegg har

 • erfaring fra grunn- og/eller videregående skole
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser
 • deltatt i større eksternfinansierte prosjekter

For å lykkes i stillingen tror vi du må ha de fleste av disse egenskapene

 • jobber effektivt og strukturert, og tenker strategisk
 • tar beslutninger, gjennomfører og ferdigstiller
 • en motiverende og inkluderende lederstil
 • bruker en sterk analytisk evne til å forstå komplekse spørsmål
 • evne til konstruktivt samarbeid, samt bygge relasjoner internt og eksternt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Carl Christian Thodesen, tlf. 45488252

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1475 instituttleder, lønnstrinn 78 – 84, dvs kroner 765 100 – 906 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen i utlysningen «Logg inn og søk stillingen»

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/10759

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS