Ved Fakultet for arkitektur og design har vi ledig stilling

Instituttleder ved Institutt for design

Søknadsfrist: 01.11.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Institutt for design søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Stillingen som instituttleder er et åremål med varighet til og med 31.juli. 2029. Ønsket tiltredelse er senest 1. august 2024.

Institutt for design er ett av fire institutt tilknyttet Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Ved instituttet utdanner vi designere med teknologi- og samfunnsforståelse; vi forsker på samspillet mellom mennesker, teknologi, samfunn og natur; vi designer nyskapende, menneskesentrerte og estetiske produkter, systemer og tjenester. På den måten bidrar Institutt for design til en bærekraftig fremtid og en bedre verden for individer, organisasjoner og samfunn.

Instituttet består av rundt 55 ansatte inkludert stipendiater og har aktivitet både på Gløshaugen og Nyhavna i Trondheim og på Mustad i Gjøvik. I Trondheim spesialiserer vi oss på industriell design og i Gjøvik utmerker vi oss innen grafisk design og webteknologi. Begge stedene har vi ekspertise innen interaksjonsdesign. Vi deler også forskningsinteresser, blant annet innen helse- og velferdsteknologi. Vår forskningsaktivitet foregår innenfor de fire strategiske områdene Bærekraft, Teknologi, Samspill og Form. Vi tilbyr studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i tillegg til etter- og videreutdanning. Vi jobber med innovasjon som en sentral del av våre kjerneaktiviteter og vårt samfunnsbidrag.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder. Du rapporterer til dekan ved Fakultet for arkitektur og design og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidssted er Gjøvik eller Trondheim. Reiseaktivitet mellom Gjøvik og Trondheim må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid, stimulere til innovasjon og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på skandinavisk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon- og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper 

 • gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet for å lede, inkludere, skape tillit og bygge nettverk og relasjoner
 • gode strategiske evner
 • beslutningsdyktig, fleksibel og tydelig

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

NTNU mener at Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Dekan Sara Brinch, tlf. +47 928 42 327, e-post sara.brinch@ntnu.no

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Astrid S. Lyngby, e-post: astrid.s.lyngby@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Søknadsfrist: 1. november 2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS