LEDIG STILLING VED NMBU

Pro-dekan / Instituttleder ved fakultet for Biovitenskap

Søknadsfrist: 24.01.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi.


Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Vi søker deg som har faglig tyngde og integritet og er genuint interessert i ledelse og måloppnåelse.

Om stillingen

Ved fakultet for Biovitenskap (BIOVIT) er det ledig stilling som pro-dekan for forskning / Instituttleder for husdyr- og akvakulturvitenskap, med forventet oppstart 1. februar 2022.

Fakultetet har ca 220 ansatte fordelt på to institutter; Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Institutt for plantevevitenskap. Instituttet for husdyr og akvakulturvitenskap er organisert i fem faggrupper med ca 120 ansatte: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi. Institutt for plantevitenskap er organisert i fire faggrupper: Agroøkologi, Genetikk og planteforedling, Plantebiologi og –bioteknologi, og Plantevern og matplanter.

Fakultetet har en betydelig forskningsaktivitet innen våre kjerneområder. Vi har fokus på bærekraftig verdiskaping, landbruk, trygg og nok mat.

Fakultetet legger vekt på å styrke den grunnleggende forskningen rettet inn mot biologiske produksjonssystemer samt tverrfaglig forskersamarbeid både innad på NMBU, nasjonalt og internasjonalt. Forskningen kjennetegnes av å knytte grunnforskningen til samfunnets behov.

Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap, samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har for tiden 600 bachelor- og masterstudenter.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en Pro-dekan/instituttleder som i tillegg til å inneha faglig tyngde og integritet også er genuint interessert i ledelse og måloppnåelse, som sammen med ledergruppen videreutvikler et institutt og et fakultet der ansatte trives, får utvikle seg og dermed yter sitt beste for å sikre fremragende forskning og undervisning.

Stillingen som prodekan/instituttleder er på åremål for en periode på 4 år, med mulighet for å søke ytterligere en periode.

Pro-dekan/Instituttleder har det faglige ansvaret for virksomheten ved instituttet. Instituttleder vil rapportere til dekanen og vil inngå i dekanens ledergruppe.

Pro-dekanen/Instituttleder skal:

 • Jobbe for å sikre at forskningen ved fakultetet holder høy kvalitet og arbeide for å sikre best mulige vilkår for forskning og innovasjon.
 • Utvikle strategier og tiltaksplaner innenfor forskning, innovasjon, og forskerutdanning og bidra til gjennomføring.
 • Utvikle strategisk nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Forskningsdekanen er leder for Forskningsutvalget
 • Strategisk ledelse og utvikling av instituttet med vekt på kvalitet i forskning og utdanning og kvalitet i personalutvikling
 • Bidra sammen med ledergruppen til en offensiv studentrekruttering

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder
 • ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren, eller tilsvarende undervisnings-institusjoner, og god kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for UH-sektoren
 • kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte
 • erfaring med likestillingsarbeid
 • kjennskap til statlig avtale- og regelverk er ønskelig
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • et utviklings- og samarbeidsorientert lederskap med vektlegging av medvirkning og dialog
 • gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter med evne til å inspirere og motivere
 • evne til å skape tillit og nettverk, internt og eksternt
 • evne til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • beslutningsdyktighet og gode strategiske evner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av Pro-dekan/Instituttleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder, lønnstrinn 80 - 90, lønnsspenn NOK 825 900 – 1 076 500.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken, ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 24.01.2022.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS