Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Plattformutvikler - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 01.08.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du bygge Norges fremste beslutningsplattform?

Vi etablerer Byråets IT-plattform (BIP) på allmenn sky, og muliggjør selvbetjent og automatisert konfigurasjon og skalering av teknisk infrastruktur. SSB flytter statistikker ut på BIP, og dette arbeidet gir behov for mer kapasitet i plattformteamet. Vi søker nå utviklere som vil bidra til videreutvikling av plattformen.

Arbeidsoppgaver

Plattformteamets oppgave er å legge til rette for effektiv og selvbetjent bruk av plattformen, slik at Produktteamene skal ha fullt eierskap til bygging, kjøring og feilretting av deres egne applikasjoner i produksjon. Vi benytter prinsippene om nulltillit og har fokus på sikkerhet. I tillegg til infrastrukturen jobber teamet med utvikleropplevelse og med å tilby selvbetjeningsløsninger på områdene GitOps, CI/CD og observerbarhet.

Teamet har erfaring med mange aspekter av Dev og Ops og arbeider etter smidige prinsipper. Kontinuerlig kompetansebygging, avlæring og læring må kombineres med vårt daglige arbeid. Vi jobber hovedsakelig med åpen kildekode og du kan finne noe av vårt arbeid på Github https://github.com/statisticsnorway Høres dette interessant ut? Send oss din søknad. Stillingene kan være både på Kongsvinger og i Oslo. For å lese mer om vårt arbeid besøk https://byraetsitplattform.tech/

Kvalifikasjoner

Det er et krav at du har:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå.
  • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred erfaring innen programmering.
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk.
 • Erfaring med Infrastructure as code, mikrotjenester og/eller DevOps-miljøer.
 • Kjennskap til offentlige skytjenester (Azure/GCP/AWS)
 • Norskkunnskaper muntlig og skriftlig, på minimum B1 nivå.

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring med funksjonell og objektorientert programmering.
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer med mange integrasjoner.
 • Ekspertise innen Kubernetes, DevOps, IT-Sikkerhet eller "Cloud Native" Arkitektur.
 • Kjennskap til moderne produkt- og programutvikling, og gjerne teoriene bak.

Personlige egenskaper

 • Nytenkende, faglig nysgjerrig og engasjert.
 • Analytisk og strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å dele kunnskap.
 • Kvalitetsbevisst.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver(kode 1434/1364) i lønnstrinn 58-86 som for tiden utgjør lønnsspenn fra kr 513 600 kr til 963 200, etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater.
 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Webcruiter-ID: 4216584464

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: