Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for regnskapsstatistikk og Virksomhets- og foretaksregistreret (VoF)

Søknadsfrist:17.08.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du jobbe med forvaltning og utvikling av viktige registre i SSB?

Vi søker deg som jobber strukturert, ser sammenhenger i store datamengder og samarbeider godt

Seksjon for regnskapsstatistikk og Virksomhets- og foretaksregistreret (VoF) har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. Seksjonen har ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring av VoF, som er grunnlagsregister for blant annet SSBs næringsstatistikk. Viktige oppgaver i stillingen er forvaltning og utvikling som skal bidra til å sikre at VoF dekker brukernes behov, er heldekkende, kvalitetssikret og oppdatert.

VoF er et av flere tilknyttede registre til Enhetsregisteret (ER), og seksjonen har ansvar for registering og vedlikehold av utvalgt informasjon i ER. Arbeidet medfører utstrakt samarbeid internt i SSB og eksternt, blant annet med ER og Eurostat.

VoF vil i tiden fremover moderniseres og videreutvikles for å bedre speile den operasjonelle strukturen i næringslivet, fange dimensjoner knyttet til økt globalisering, samt etterleve forordninger fra Eurostat. Den nye medarbeideren skal bidra i dette moderniseringsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at Virksomhets- og foretaksregisteret er heldekkende, kvalitetssikret og løpende oppdatert
 • Bidra til måling av kvaliteten i registeret, samt identifisere og implementere kvalitetshevende tiltak
 • Tilrettelegge data fra VoF for interne brukere
 • Utvikle brukergrensesnitt og funksjonalitet, samt bidra i kommende modernisering av populasjonsregistrene i SSB
 • Delta i samarbeid, arbeidsgrupper og prosjekter internt i SSB, samt med eksterne parter
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå
 • God IT-kompetanse, gjerne interesse for programmering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne erfaring fra statistikkproduksjon og registerarbeid
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver, p.t. kr 456 400 til kr 552 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og eventuelt stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • En time trening per uke i arbeidstiden, med tilgang til treningsrom og gruppetreningstilbud i egne lokaler

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Hvis du vil lese mer om dette, trykk herVi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.
 • Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4260530051

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Andreas Rønning (Rådgiver), 408 11 492
 • Camilla Torp (Seksjonssjef), 905 90 937