LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør - Måleteknikk

Søknadsfrist: 07.02.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å jobbe praktisk og kreativt i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi skal styrke vår kapasitet innen måleteknikk i våre hydrodynamiske laboratorier, og søker en kreativ og løsningsorientert ingeniør med relevant bakgrunn.

Om oss

SINTEF Ocean har stor forskningsaktivitet innen marin hydrodynamikk. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer, både nasjonalt og internasjonalt; offshore vind, olje og gass, maritim, havbruk og ulike kystkonstruksjoner. Avdelingen deltar i flere store forskningssentre, men gjennomfører også prosjekter i nært samarbeid med industriaktører. Forskningen vår er sentrert rundt analyser og utredninger, laboratorieforsøk, samt utvikling av programvare for analyse og simuleringer. En av våre styrker er at vi kan kombinere bruken av laboratorieforsøk og numeriske analyser for å gi best mulig innhold til våre kunder. SINTEF Ocean driver ett av verdens ledende laboratoriemiljø for avansert testing av skip og havkonstruksjoner. Vi jobber sammen med NTNU med å realisere Ocean Space Centre som vårt fremtidige forskningssenter.

Om stillingen

Du vil jobbe i våre hydrodynamiske laboratorier, der du vil ha arbeidsoppgaver innenfor instrumentering og gjennomføring av modellforsøk. Du vil jobbe i tett samarbeid med våre forskere og kunder. Gjennom dette bidrar du i gjennomføring av våre prosjekter og er med på system- og metodeutvikling. Du vil være involvert i design av forsøksoppsett for å løse stadig nye utfordringer i våre prosjekter. I tillegg til arbeidet med modellforsøk, vil du også delta i utvikling av instrumentering og måleteknikk, samt vedlikehold og utvikling av våre laboratorier.

Arbeidet vil skje i SINTEF Oceans Hydrodynamiske Laboratorier på Tyholt i Trondheim.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning eller erfaring på ingeniørnivå innen ett eller flere av områdene:
  • Måleteknikk
  • Elektronikk
  • Mekatronikk
 • Initiativrik, resultatorientert og lærevillig
 • Gode samarbeidsevner og må like å jobbe i team

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS