LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Overingeniør / senioringeniør innen molekylærbiologi

Søknadsfrist: 24.10.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Vil du jobbe med molekylærbiologi?

Ved Veterinærinstituttet, seksjon molekylærbiologi, er det ledig en fast stilling som overingeniør / senioringeniør. Det kan bli aktuelt å ansette i ytterligere én stilling.

Vår nye medarbeider vil jobbe på laboratoriet innenfor både diagnostikk, beredskap og forskning. Dette innebærer selvstendig analysearbeid, journalføring og kvalitetssikring. Du vil inngå i et team som roterer mellom et bredt og variert spekter av spennende arbeidsoppgaver. I diagnostikken benyttes primært PCR og sekvensering, og det arbeides i stor grad med automatisert utstyr som ulike ekstrakjonsroboter, pipetteringsroboter og neste generasjons sekvenseringsutstyr. Seksjon for molekylærbiologi har ansvar for diagnostikk og beredskap, metodeutvikling og kunnskapsutvikling innen molekylærbiologi for å påvise og identifisere sykdomsfremkallende mikrobielle smittestoffer fra akvatiske og terrestriske arter.

Seksjonen drifter Veterinærinstituttets nye og moderne laboratorier for molekylær diagnostikk og forskning og har ansvar for harmonisering av molekylær diagnostikk på hele Veterinærinstituttet. Seksjonen har for tiden over 100 molekylære metoder for diagnostisk påvisning av aktuelle agens, og består av 20 engasjerte og faglige dyktige medarbeidere.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være molekylærdiagnostikk og annet beredskapsarbeid. Vår nye ingeniør kan også bli involvert i seksjonens forskningsarbeid, herunder delta på forskningsprosjekter tilknyttet andre seksjoner på instituttet. Der vil bli gitt opplæring i ulike metoder og teknikker. Veterinærinstituttet har fokus på metodeutvikling, kompetanseutvikling og digitalisering, og seksjon for molekylærbiologi har en sentral rolle i disse satsningene.

Kvalifikasjoner

Utdannelse innen molekylærbiologi eller annet relevant fagområde på masternivå er et krav for stillingen. Erfaring med molekylærbiologiske diagnostiske metoder, som ekstraksjon av DNA og RNA, real-time PCR og sekvensering, vil bli tillagt stor vekt. Erfaring med robotisering og digitalisering av metoder vil være en fordel.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i tillegg til evne til strukturert og nøyaktig arbeid. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er et krav for stillingen.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr

  • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som overingeniør i stillingskode 1087 eller senioringeniør i stillingskode 1181, avhengig av kvalifikasjoner. Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter må lastes opp via søknad i WebCruiter.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4435666489

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Mette Boye (Seksjonsleder), 94175419
  • Monika Hjortaas (Forsker), 99705184

Powered by Labrador CMS