LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Toktingeniør (overingeniør) - Institutt for geovitenskap

Søknadsfrist: 10.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for geovitenskap er det ledig en fast stilling som toktingeniør (overingeniør).

Vi søker en motivert kollega til varierte oppgaver. Vi ønsker en dyktig og serviceinnstilt medarbeider som kan bidra til å ivareta og utvikle instituttets toktvirksomhet. Den vi ansetter bør ha stor arbeidskapasitet og evne til å takle både rolige perioder med vedlikehold på land og perioder på tokt i åpne havområder med vaktordning og stort arbeidspress. Oppgavene vil være varierte innen elektronikk for verksted, prøvelager og offshore relatert arbeid. Den som ansettes skal inngå i instituttets team av tre toktingeniører.

Institutt for geovitenskap har ca.100 ansatte hvorav ca. 20 er vitenskapelige stillinger, rundt 20 forskere/postdoktorer, ca. 20 stipendiatstillinger og omtrent 20 teknisk/administrative stillinger samt til enhver tid ca. 20 deltidsansatte med oppdrag på laboratoriet eller i undervisning. Instituttet har rundt 160 studenter, fordelt på bachelor, master og ph.d. nivå. Institutt for geovitenskap er inne i en meget spennende periode med stor forskningsaktivitet knyttet til bl.a. Senter for fremragende forskning og arktisk petroleumssenter. Instituttet hører inn under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Det har tilgang til UiTs forskningsfartøy «Helmer Hanssen» og «Hyas», samt Buster småbåter. Videre er UiT, inkludert Institutt for geovitenskap, hovedbruker av nytt isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon».

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Toktingeniøren vil få arbeidsoppgaver hovedsakelig knyttet til toktvirksomhet herunder:

 • Utvikling av maringeologisk og geofysisk instrumentering
 • Drift og veiledning av bruken av utstyret på tokt
 • Vedlikehold og reparasjoner av utstyr og instrumentering
 • Leverandøroppfølging
 • Ivaretakelse av data og prøver

Det maringeologiske og geofysiske instrumenteringen er stadig i utvikling og består blant annet av:

 • 3D seismisk utstyr (P-kabel)
 • Luftkanoner
 • Boomer og sparker
 • Penetrasjonsekkolodd, ekkolodd og multistråleekkolodd
 • Dypvannskamera (TowCam)
 • GPS navigasjonssystemer og kartprogrammer
 • Mekanisk utstyr som kjerneprøvetakere og grabber
 • Instrumentering for måling av vannmassenes egenskaper (CTD).

Toktvirksomhet varierer fra år til år, og vil normalt være på 50 til 100 dager i året. Endringer i stillingens innhold må påregnes, herunder vedlikehold av instituttets øvrige instrumentpark.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Senioringeniør Steinar Iversen:

eller kontorsjef John Arne Opheim:

eller instituttleder Matthias Forwick:

Kvalifikasjoner

For tilsetting som overingeniør kreves:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen elektronikk eller tilsvarende
 • Relevant praksis og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Tilsvarende realkompetanse som utdanningskravet kan oppnås gjennom lang og/eller særlig relevantpraksis, videreutdanning etterutdanning, tilleggsutdanning mm.

 • Det kreves godkjent helseerklæring for sjøfolk. UiT sitt Sikkerhetskurs må gjennomføres.

Erfaring vi søker:

Vi søker en kollega med gode tekniske og praktiske ferdigheter og erfaring innen:

 • Elektronikk
 • Feilsøking på elektroniske, elektromagnetiske og mekaniske enheter
 • Datateknologi og programvare

Erfaring fra mekanisk arbeid er en nødvendighet. Opplæring i instituttets spesielle instrumentering vil bli gitt

Personlige egenskaper vi søker:

 • Imøtekommende
 • Serviceinnstilt
 • Selvgående
 • Løsningsorientert
 • Teamarbeider

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stor fokus på oppgaver og arbeidsglede
 • Nær kontakt med instituttets ansatte og studenter
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Stilling som overingeiør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS