LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Tjenesteansvarlig for avdelingens interne / eksterne samarbeidspartnere

Søknadsfrist: 19.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for IT

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som tjenesteansvarlig for interne/eksterne samarbeidspartnere i seksjon for rådgivning og forvaltning, Avdeling for IT.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, forskningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, drift av HPC tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på denne linken.

Avdelingen skal bidra til å øke UiTs evner til å imøtekomme fremtidige forventninger og muligheter med digitalisering og bruk av moderne teknologi. Avdelingen skal også være en synlig og aktiv digitaliseringspartner for utdanning, formidling og forskning ved UiT.

Oppgaver og ansvar

Er du forretnings- og løsningsorientert og liker å jobbe sammen med mennesker er du kanskje vår tjenesteansvarlige for interne/eksterne samarbeidspartnere. Som tjenesteansvarlig vil du være kontaktpunktet mellom avdelingen/UiT og samarbeidspartnerne. Disse er eksempelvis Rettsgenetisk senter ved UiT, Norges arktiske studentsamskipnad og Samisk høgskole.

Du skal være den som har oversikt over hvilket behov samarbeidspartneren har og hvor du kan hente bistand til å få løst dette i avdelingen. Videre skal du bistå partnerne i deres teknologiske utviklingsarbeid og finne gode løsninger for både avdelingen og partneren. I tillegg skal du følge opp og forvalte de nåværende avtalene med disse partnerne.

Arbeidsoppgavene kan endres ut fra avdelingens strategiske satsinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Ass. IT-direktør Kai Mathisen

Seksjonsleder Nina Smaadal,

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innenfor ett eller flere av områdene IKT, økonomi, ledelse og administrasjon
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller prosessledelse og/eller oppfølging av avtaler
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig

Det er også ønskelig med:

 • Interesse for teknologi og utvikling innenfor området
 • God forståelse for økonomi
 • Kjennskap til UH-sektoren – gjerne rettet mot teknologiske behov
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og deres behov mht digitalisering
 • Prince2, Design Thinking, Forbedringsprosesser

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å sette deg inn i behov, både funksjonelt og teknisk
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede andre – også i vanskelige situasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • God til å håndtere mange interessenter
 • Sterk på gjennomføring av prosjekter/prosesser
 • Evne til å skape gode relasjoner og ta initiativ
 • Evne til å skape entusiasme og motivere andre
 • Personlig egnethet vektlegges

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for egenutvikling og kompetanseheving
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ overingeniør 1085 eller senioringeniør kode 1181avhenging av kvalifikasjoner. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS