Ledig stilling ved NMBU

Ingeniør innen plantevitenskap / Engineer within plant science

Søknadsfrist: 02.04.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om BIOVIT

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med planteforsøk, produksjon og testing/labvirksomhet

Om stillingen

Ved Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT), Institutt for plantevitenskap, innen Faggruppen plantebiologi og bioteknologi er det ledig midlertidig / deltid stilling som avdelingsingeniør innen plantebiologi og molekylær biologi. Dette er en stilling i 50% med en varighet på 2 år. Det er mulighet for at stillingen utvides etter hvert.

Stillingen innebærer arbeide med forsøk både i veksthus og laboratorier, samt produksjon av plantemateriell. Vi søker deg med utdanning innen biologi og gjerne med noe kjennskap til laboratorie-arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av plantemateriell til forsøk
 • Klargjøring/gjennomføring av forsøk
 • Lage medium for invitrokultur av sopp/E. coli
 • Vedlikehold av kulturer av sopp-patogener
 • Mikroskopisk analyse
 • Utdrag av DNA-RNA, PCR, og qRT- PCR
 • Analyse (HPLC / GC-MS)

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på bachelor – eller masternivå innen fagområde som biologi og biokjemi. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Erfaring med analyser

Du må:

 • Være ryddig og nøyaktig
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Være fleksibel
 • Beherske engelsk som stor del av arbeidsspråket

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, Lønnsramme 15 (ltr. 43-57) (NOK 402.600 – 504.700) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Forsker Aruppillai Suthaparan, prosjektleder, tlf: +47 67232803, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 02.04.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen