LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør / tekniker til Elkraftlaboratoriene (SINTEF Energi)

Søknadsfrist: 15.10.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker ingeniør / tekniker til Elkraftlaboratoriene

Har du lyst til å jobbe praktisk og kreativt i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi ønsker å styrke vår kapasitet innen eksperimentell forskning, utvikling og testing i våre elkraftlaboratorier, og søker en kreativ og løsningsorientert ingeniør / tekniker med relevant bakgrunn.

SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål står også sentralt i vårt arbeid. Vi er på jakt etter ingeniører som vil være med og forme fremtidens energiløsninger.

Avdeling Elkraftteknologi ved SINTEF Energi er et ledende kompetansemiljø innen teoretisk og eksperimentell forskning og utvikling rettet mot elektrifiseringsløsninger. Vi har i dag over 50 engasjerte medarbeidere som utvikler og gjennomfører prosjekter som bidrar til det grønne skiftet. 

Eksempler på det vi gjør i våre prosjekter er:

 • utvikling og testing av miljøvennlige elektriske isolasjonsmaterialer
 • integrering av digitale sensorer for overvåking av elkraftkomponenter
 • utvikling og testing av teknologi for bl.a. havvind og elektrifisert transport

Du vil jobbe i våre elkraftlaboratorier med design og gjennomføring av forsøk, og gjennom dette bidra til å utvikle og teste framtidens elkraftkomponenter. Dette skjer i tett samarbeid med våre forskere og kunder. Arbeidet skjer i hovedsak i våre laboratorier på SINTEF Energy Lab og på Gløshaugen.

Prosjektene våre er tilpasset kundenes spesifikke behov og krever god dialog i forberedelse og gjennomføring av prosjektene. Våre kunder består av både norske og internasjonale virksomheter, fra små og mellomstore bedrifter, til store globale selskaper. Vi har også et nært samarbeid med elkraftmiljøet ved NTNU, bl.a. gjennom felles laboratorier og samarbeid om Master- og Ph.D-utdanning.

Noen eksempler på arbeidsoppgaver som kan inngå i stillingen er:

 • Gjennomføring av testing av nye kabeldesign for norske og internasjonale kunder
 • Design, etablering og gjennomføring av forsøk på nye elektrotekniske komponenter
 • Utvikling og drift av våre laboratorier i samarbeid laboratoriesjef og andre

Vi søker en kreativ, selvstendig og lærevillig ingeniør / tekniker med bakgrunn innen elkraftteknikk, automatisering eller lignende. Erfaring fra tilsvarende laboratorievirksomhet er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi legger vekt på allsidig praktisk gjennomføringsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt stor evne til å tilegne seg ny kompetanse og løse nye problemstillinger.

Vi kan tilby deg:

 • Gode muligheter til faglig og personlig vekst i et miljø med svært kompetente medarbeidere
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Et verdensledende forskningsmiljø, der våre løsninger har stor samfunnsmessig betydning
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordningen

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS