LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Prosjektøkonom

Søknadsfrist: 17.01.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Er du vår nye prosjektøkonom?

Vi har ledig fast stilling som prosjektøkonom ved Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering.

Den som ansettes som prosjektøkonom vil være en del av forskningsadministrasjonen, men vil også samarbeide tett med økonomiavdelingen i stiftelsen, administrativ ledelse i Schools, og HR avdelingen. Hovedoppgaver vil være innenfor prosjekt- og økonomistyring tilknyttet eksternfinansierte aktiviteter.

Prosjektøkonomen vil jobbe tett opp mot de vitenskapelige ansatte i søknads-, budsjetterings-, gjennomførings- og avslutningsfasen av prosjekter. Prosjektøkonomen er plassert i forskningsadministrasjonen for å sikre nærhet til alle forskningsprosjekter, både intern- og ekstern finansierte, men vil ha tett dialog med økonomiavdelingen. Vil også videreføre arbeidet med design og innføring av eget prosjektøkonomistyringssystem i høyskolen, og stillingen vil gi gode mulighet for utvikling innen økonomifaget.

Prosjektøkonomen rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • proaktiv økonomioppfølging av prosjekter; herunder kontrakthåndtering, opprettelse, fakturering og rapportering i tett samarbeid med prosjektledere og de øvrige administrative funksjonene ved instituttet
 • aktiv bistand i søknadsfasen på prosjekter, med blant annet rådgivning innen budsjettering
 • utarbeiding av analyser, beslutningsstøtte og veiledning til prosjektleder i forbindelse med budsjett og regnskap
 • rapportering av resultater og prognoser på forskningsprosjekter
 • økonomioppfølging av store og utfordrende prosjekter
 • utvikling av rutiner for håndtering av prosjekter i avdelingen, samt deltagelse i samarbeidsfora på institutt- og School-nivå

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning innen økonomi, minimum bachelornivå
 • erfaring med prosjektledelse og økonomioppfølging av forskningsprosjekter
 • sektorkompetanse i forhold til universitet- og høyskoler, med god kjennskap til Norges forskningsråds programmer og virkemidler, samt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
 • regnskapsforståelse og analyse, erfaring med bokføring, avstemming, kontroller, og avslutning av regnskap
 • kunnskap rundt lovverket
 • gode IT-kunnskaper, spesielt innen Excel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • utviklingsorientert, analytisk med evne og interesse for å bearbeide regnskapsdata
 • initiativrik, strukturert, kan arbeide selvstendig og har god sluttføringsevne
 • evne og vilje til å arbeide i team og tåler stor arbeidsbelastning i perioder
 • fleksibel og åpen for nye utfordringer

Ved vurdering av de best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • konkurransedyktig på lønn
 • gunstige vilkår i forhold til ansattgoder og fordeler

Lurer du på hvordcan det er å jobbe hos oss eller har spørsmål til stillingen?

Ta kontak med oss på [email protected], eller ring avdelingsdirektør Barbra Noodt via mobil 91578437.

Søknadsfristen er 17. januar 2021.

Kun søkere som kommer via vår rekrutteringsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

 • Barbra Noodt (Avdelingsdirektør), 91578437

Søk

Powered by Labrador CMS