Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon og internasjonalisering

Søknadsfrist: 10.08.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 600 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Er du vår neste seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon og internasjonalisering

Høyskolen Kristiania ønsker å ruste seg for et større antall nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter i tiden fremover. Avdelingen for forskningsadministrasjon og internasjonalisering søker etter en seniorrådgiver som vil få ansvar innen prosjektetablering og administrativ prosjektstyring.

Denne stillingen vil ha ansvar for mobilisering av forskere, bistå forskere med prosjektetablering og prosjektoppfølging. Avdelingen har 7 medarbeidere med ansvar for internasjonalisering og forskningsstøtte, samt strategisk forskningspolitisk arbeid under prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med prosjektutvikling i alle faser og gjennomføring.
 • Bistå med å mobilisere forskere til å utvikle prosjektsøknader.
 • Bistå med å heve standarder på søknader spesielt rettet mot impact og implementation i prosjektsøknader.
 • Bistå med å finne muligheter innen nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat for å søke om forskningsmidler, dette gjelder både fra Forskningsrådet, regionale forskningsfond, Erasmus+, Kreativt Europa, Interreg, EØS-midlene og Horisont 2020 med videre.
 • Bistå med å kvalitetssikre økonomien i prosjektene som budsjettering, fakturering og rapportering. Dette betyr å være med å sikre god oppfølging av prosjektene som løper og skal rapporteres.
 • Andre oppgaver som kan falle innunder stillingen er opplæring av prosjektledere i prosjektstyring, videreutvikle og vedlikeholde prosjektstyringsverktøy og være med å bidra til å utarbeide gode systemer og rutiner for høyskolen rundt forskningsadministrasjon.
 • Rådgiveren skal kjenne til krav og regelverk hos ulike finansieringskilder samt bistå og kvalitetssikre søknader.
 • Gjennomføre andre forskningsadministrative oppgaver.

Krav til kompetanse

 • Utdanning innen relevante fag for forskningsadministrasjon, prosjektledelse og/ eller økonomi på master nivå.
 • Kan vise til erfaring med prosjektutvikling og søknadsarbeid gjerne innen EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
 • Kan vise til erfaring fra prosjektledelse og kvalitetssikring av prosjekter.
 • Ha erfaring fra forskningssystemet og forskningsprosjekter både nasjonale og internasjonale.
 • Svært gode språkkunnskaper i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)

Krav til søker

 • Det er viktig at gode samarbeidsegenskaper er fremtredende da denne funksjonen vil ha bred kontaktflate i organisasjonen
 • Være løsningsorientert med pågangsmot
 • Må kunne holde innlegg og foredrag på engelsk

Vi kan tilby

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og personlig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og arbeidsplass, midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Lurer du på noe vedrørende stillingen eller hvordan der er å jobbe hos oss?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Vi kontakter aktuelle søkere fortløpende, og anbefaler å søke raskt dersom du føler dette er stillingen for deg.

Søknadsfrist: Snarest

Oppstart: Etter avtale

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk