LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Vikar høyskolelektor i pedagogikk / spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 02.10.2023

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Health Sciences er en av Høyskolen Kristiania sine fire fagavdelinger og består av Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, samt Institutt for helse og trening. School of Health Sciences (ScHS) tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, treningsfag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum om enn på ulike måter. Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett.

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss 

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss har rundt 35 ansatte, og tilbyr i dag fire bachelorgrader, bachelor i anvendt psykologi, bachelor i psykologi og psykisk helse, bachelor i pedagogikk og bachelor i spesial pedagogikk. I tillegg tilbys det fire årsenheter innenfor fagområdene psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og rettsvitenskap. Instituttet har mange søkere og mange studenter.

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling, kritisk tenkning, persepsjon, nevrovitenskap, mental helse, helsepsykologi, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner. Instituttet er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi har ledig en vikarstilling innen pedagogikk/spesialpedagogikk og søker en person som har lyst til å jobbe med studentaktive undervisningsformer hovedsakelig på digitale plattformer. Mesteparten av vår undervisning i pedagogikk og spesialpedagogikk foregår i dag på digitale plattformer, foruten en årsenhet i spesialpedagogikk og årsenhet i PPU i kunstfag som tilbys på campus.

Om stillingen

Vi har et vikariat som høyskolelektor innen pedagogikk/spesialpedagogikk hos Institutt for psykologi, pedagogikk og juss. Arbeidssted er Oslo. Ønsket oppstartsdato er så snart som mulig. Vikariatet varer ut 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veiledning/nettveiledning og sensur
 • Utvikling av emner
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk flytende og i tillegg kan undervise på engelsk.Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • For stilling som høyskolelektor kreves høyere grads eksamen (mastergrad/hovedfag) innen fagområdet, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring med undervisning og/eller nettveiledning, fortrinnsvis på høyere nivå (universitet/høyskole)

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra universitet/høyskole
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • God kjennskap til praksisfeltet og erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • Erfaring med varierte læringsmåter, studentaktive undervisningsformer og digitale redskaper i undervisningen

Personlige egenskaper:

 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Nytenkende og endringsvillig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Faglig engasjert
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for redusert pris på utdanning som stiftelsen tilbyr
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger, inkl. helseforsikring
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste og mulighet for støtte til terminalbriller og fysikalsk behandling
 • Rabattert kantine og massasjeordning
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Ekstra friuke
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 02.oktober 2022

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Kontaktpersoner:

 • Hilde Skjerve (Prodekan for utdanning), 92211819
Powered by Labrador CMS