LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 18.01.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, School of Health Sciences

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss består i dag av 20 ansatte, og tilbyr i dag innføringsstudier i spesialpedagogikk og rettsvitenskap samt innførings- og bachelorstudier i pedagogikk. Pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi har menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett. Seksjonen er en del av School of Health Sciences, som i dag også inkluderer Seksjon for folkehelse og manuell behandling og Seksjon for trening, ernæring og biomedisin.

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler, og persepsjon, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner.

Seksjonen leverer både årsenheter og bachelorprogram, på campus og som nettstudier. Vi har fokus på å gi utdanninger arbeidsmarkedet trenger og har flere spennende program under utvikling, både på bachelor -og masternivå. Årsenheten i spesialpedagogikk er et nettstudium vi ønsker å utvide til et bachelorstudium. Vi er derfor ute etter en ny kollega som brenner for faget spesialpedagogikk og som har interesse for digitale verktøy og nettbaserte og studentaktive undervisningsformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.Om stillingen

Vi har en 100 %-stilling ledig som Høyskolelektor innen Spesialpedagogikk ved Seksjon for pedagogikk, psykologi og juss. Ønsket oppstartsdato er snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid

Den tilsatte kandidaten vil være med på å videreutvikle årsenheten i spesialpedagogikk til et bachelorstudium. Den som tilsettes vil også delta i det alminnelige faglige og faglig-administrative arbeidet ved høyskolen, og oppfordres til videre faglig fordypning.Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen spesialpedagogikk.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • God kjennskap til det spesialpedagogiske praksisfeltet
 • Sterkt engasjement for spesialpedagogikk som fag
 • Interesse for digitale verktøy og nettbaserte og studentaktive undervisningsformer

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert ut fra Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 18. januar 2021.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

 • Hilde Skjerve (Prodekan for utdanning), 92211819
 • Anette Andresen (Studieprogramleder), +47 975 01 922, [email protected]

Søk

Powered by Labrador CMS