LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i skuespill (vikariat)

Søknadsfrist: 20.05.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Institutt for scenekunst, School of Arts, Design, and Media

Institutt for scenekunst består i dag av 36 ansatte, og tilbyr i dag BA i dansekunst, BA musikkteater og BA skuespill for til sammen 220 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media som i dag også inkluderer Institutt for musikk, Westerdals institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. School of Arts, Design, and Media er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag.

Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og praksis.

Om stillingen

Vi har et 40 prosent ledig vikariat som Høyskolelektor i skuespill med spesialisering innen musikkteater ved Institutt for scenekunst.

Ønsket oppstartsdato er 01.10.21.

Stillingen vil inngå i det faglige felleskapet knyttet til BA i musikkteater, men også i fagmiljøet skuespill på tvers av studieprogram. Hovedarbeidet i stillingen vil knytte seg til skuespill gjennom sang («acting through singing») og jobbe i samarbeid med resten av fagmiljøet med å knytte sammen formidling i alle tre hoveddisiplinene sang, dans og skuespill. Vi ser etter søkere som har en moderne og oppdatert forståelse av musikkteaterbegrepet i bred kontekst og som har interesse for å videreutvikle sjangeren og pedagogikk i sjangeren, sammen med fagmiljøet og studentene.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av emner i tråd med gjeldende studieprogrambeskrivelse
 • Teoretisk og praktisk undervisning i skuespillerarbeid både gjennom tekst og sang
 • Undervisning og veiledning i metodisk skuespillerarbeid rettet mot musikkteater
 • Praktisk og administrativt ansvar for gjennomføring av undervisning og eksamen
 • Sette seg inn i og bruke høyskolens digitale læringsverktøy
 • Kunne bidra i årlig emnerevisjon i tråd med gjeldende lovverk og regler
 • Kunne bidra inn i et tverrfaglig felleskap med sang- og dansepedagoger om utvikling av musikkteater som genre
 • Kunne bidra inn i et faglig felleskap innenfor skuespill på tvers av studieprogram
 • Kunne undervise i basiskompetanse, så vel som i fremføring- og formidlingsfag.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Kjennskap til arbeid i universitet- og høyskolesektoren
 • Relevant erfaring og utdanning i skuespillerfag rettet mot musikkteater
 • Dokumentert oppdatert, fersk og praktisk bransjekompetanse
 • Ha interesse for videreutvikling av faget musikkteater i bred kontekst.
 • Ha moderne og oppdatert kunnskap om og erfaring fra arbeid med skuespill, sang og dans i kombinasjon.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Det gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert som høyskolelektor kan det vurderes tilsetting som høyskolelærer. Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Dersom søker tidligere er kompetansevurdert i universitets- og høyskolesektor, legg ved bekreftelse
 • Liste over kunstneriske arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester gjennom lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 20.05.21

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS