LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for markedsføring har om lag 40 ansatte og et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag. Vi har 1600 studenter fordelt på bachelorstudier innen salgsledelse, merkevareledelse, forretningsutvikling, digital markedsføring, serviceledelse, reiseliv og hotelledelse, og masterstudium i markedsføringsledelse. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, flere forskergrupper, og jobber kontinuerlig med å utvikle fag og forskning.

Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing, som i dag også inkluderer institutt for kommunikasjon og institutt for ledelse og organisasjon. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi har en 100 % prosent stilling ledig som høyskolelektor innen markedsføring ved Institutt for markedsføring. Ønsket oppstartsdato er 1. september 2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Administrasjon og møtevirksomhet

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode pedagogiske og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima gjennom gode samarbeidsevner

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid og/ eller utviklingsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Søknadsfrist: 20. april 2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Ta kontakt med Ingunn Elvekrok, instituttleder, 97673697

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS