LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Høyskolelektor i 3D-grafikk, 3D-animasjon og/eller spillprogrammering

Søknadsfrist: 23.6.2023

Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media (SADM)

School of Arts, Design, and Media er med sine 1700 studenter og 130 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Om Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM)

Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM) består i dag av 33 ansatte, og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og Visual Effects for 470 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst, samt Institutt for musikk. Alle instituttene er samlokalisert i nye lokaler ved nedre del av Akerselva. WIFM er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Vi har en ledig 50-100% stilling som høyskolelektor ved Bachelorprogrammet 3D-grafikk. Ønsket oppstart er tidlig høst 2023.

Bachelorprogrammet i 3D-grafikk er en kunstnerisk og teknisk utdanning som utdanner 3D-generalister. Fra en base i modellering og teksturering følger studentene spor der de får erfaring med animasjon, sanntids 3D-grafikk for interaktive løsninger og 3D-grafikk for bilder og film. Personen vi søker vil gå inn i vårt team med profesjonelle aktører og undervisere på programmet og vi ønsker en person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Skolen ønsker å være forskende i forhold til både fag og pedagogiske metoder, vi søker derfor også at du er ambisiøs og har en undersøkende holdning til fagfeltet.

Vi søker etter en dyktig 3D-generalist med erfaring fra produksjon av 3D-grafikk på et profesjonelt nivå. I stillingen ligger det særlig ansvar for undervisning i sanntids 3D-grafikk. Det er derfor ønskelig med erfaring fra spillutvikling, interaktive løsninger, visualiseringer e.l. der 3D-grafikk er det visuelle virkemiddelet i en sanntidsløsning. Erfaring innen 3D-animasjon og spillprogrammering er også ønskelig.

Søkere bør ha estetisk kompetanse i å produsere 3D-grafikk for sanntid, samt noe programmeringskompetanse. Stillingen innbefatter også ansvar for prosjekt- og produksjonsemner, det er derfor ønskelig med erfaring fra arbeid i team og erfaring med prosjektstyringsverktøy. Stillingen forutsetter egen forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning med ansvar for sanntidsgrafikk og produksjon/prosjektemner
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens faglige og pedagogiske strategier
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Faglig-administrative oppgaver og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder
 • FoU-virksomhet på høyt internasjonalt nivå innen 3D-grafikk, 3D-animasjon og/el spillprogrammering

Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke tilfredstiller kompetansekravet, må gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Det er ønskelig med

 • Svært god kompetanse i skapende og kreativt arbeid med 3D-grafikk og/eller 3D animasjon
 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring med spillmotorer som Unreal og Unity
 • C# koding i Unity og/eller Blueprints erfaring fra Unreal utover bruk av eksisterende templates.
 • Erfaring med prosjektarbeid i team og bruk av SCRUM eller lignende
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • God formidlingsevne, både med studenter, kollegaer og i ekstern kommunikasjon
 • Du er opptatt av utviklingen i mediemarkedet, på ulike produksjons- og distribusjonsformer og har omfattende profesjonserfaring
 • Du er glad i bruk av teknologi og liker å utforske, eksperimentere og se nye løsninger

Personlige egenskaper

 • Noen som deler våre verdier; Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant
 • God evne til å skape et godt samarbeidsklima og faglige nettverk
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk.

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske og eventuelle vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)
 • Fulltekst av inntil 5 utvalgte publikasjoner/kunstneriske utviklingsarbeider søkeren ønsker å ha med i vurderingen
 • Navn og kontaktdetaljer på 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer).
 • Ønsket, men ikke et krav: En undervisningsmappe som viser søkerens kvalifikasjoner og fokus på studentenes læring og forskningsholdning til undervisning og læring. I de tilfeller der det ikke foreligger undervisningskompetanse bes det om et refleksjonsnotat som viser søkerens visjon for utdanningen på fagfeltet samt refleksjon over egen motivasjon for undervisning og veiledning.
 • Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet

Vi tilbyr

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist 23.6.2023

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med instituttleder Synne Tollerud Bull på SynneTollerud.Bull@kristiania.no

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert. 

Alle søknader blir vurdert etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Søk

Powered by Labrador CMS