LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Enhetsleder - Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling

Søknadsfrist: 02.02.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling er det ledig en fast stilling i 100% som enhetsleder.

Om stillingen:

Stillingen inngår i Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling (ADU). Stillingen vil ha spesielt ansvar for driftsområde og campusoppfølging ved lokasjon Sogndal. Arbeidsoppgavene innebærer ansvar for drift av nærregionen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder ved ADU.

Arbeidsplassen er campus Sogndal

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvar for daglig drift ved campus Sogndal herunder planlegging og koordinere arbeidsoppgaver innen funksjonsområdet Drift og vedlikehold, ved campus og på tvers mellom campuser der det er behov.
 • Ansvarlig for lovpålagte krav knyttet til driften
 • Ansvarlig for oppfølging og inngåelse av HVL sine avtaler og kontrakter knyttet til service, bygningsdrift i nærregionen
 • Budsjett, økonomi- og personalansvar for enheten
 • Ansvarlig for implementering og bruk av FDV verktøy (drift/ renhold)
 • Ansvarlig for tilsynsvakter og bakvaktsordningen lokalt.
 • Rapportering/statistikk og analyser
 • Delta på kundemøter, budsjettmøter, planleggingsmøter og prosjektmøter.
 • Ansvar for Brannvern og interkontroll.
 • Stilling kan over tid få tillagt øvrige oppgaver eller justert ansvarsområde.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Spesifikke oppgaver:

 • Prosjektlederansvar for mindre byggeprosjekt, ombygginger eller tilpasninger.
 • Følge opp bemanning og ressursplanlegging.
 • Bidra med å utvikle felles rutiner og arbeidsprosesser og IKT verktøy. Ansvar for å utarbeide analyser, rapporter, og statistikk lokalt.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Ved lang (minimum 5 år) og relevant arbeidserfaring kan utdanningskravet justeres til relevant fagbrev.
 • Administrativ ledererfaring og dokumenterte resultat fra lederstilling blir vektlagt.
 • Bred IKT-kunnskap og kunnskap og bruk av FDV verktøy.
 • Dokumentert kompetanse innenfor ulike fagområde vil være en fordel
 • God forståing for statlig lederskap og offentlig forvalting
 • God forståing for høgskolen sitt samfunnsoppdrag
 • Kunnskap om relevant lov og avtaleverk
 • Erfaring fra, og god kunnskap om, universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Strukturert og nøye
 • Motiverende og engasjert
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, selvstendig, kunne jobbe i team og være tydelig
 • Høy IKT kunnskap - FDV
 • God gjennomføringsevne og løsningsorientert
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Positiv og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som enhetsleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1211- seksjonssjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS