LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Studieveileder - Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Søknadsfrist: 15.08.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og fire masterprogrammer. Fakultetet er vertsfakultetet for doktorgradsprogrammet RESINNREG i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for helse- og sosialvitskap. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ledig stilling som studieveileder ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, er det ledig en stilling som studieveileder/rådgiver ved campus Bergen

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast 100% stilling som studieveileder ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Arbeidssted er campus Bergen, men noe reisevirksomhet til de andre campusene må påregnes.

Studieveileder er ansvarlig for studieveiledning og administrativ oppfølging av studentsaker i fakultetet, og skal bidra til god samhandling internt og med relevante enheter i HVL . Videre skal en bidra til å legge til rette for samarbeid på tvers av campuser innen fagområdet. Fakultetet tilbyr utdanning på alle nivå og i et livslangt læringsperspektiv, og ansvarsområdet vil variere med studietilbudet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Veiledning av studenter i et livslangt læringsperspektiv, inkl. studentutveksling
 • Arbeid med utdanningsplaner og klargjøring av vitnemål
 • Saksbehandling av studentsaker som eksempelvis forhåndsgodkjenning, innpass og permisjon
 • Administrativt arbeid knyttet til studieprogram og emne
 • Veilede vitenskapelig ansatte i bruk av EpN
 • Arbeid med studentrekruttering
 • Støtte til arbeid med utdanningsledelse
 • Støtte til råd og utvalg
 • Andre arbeidsoppgaver i samråd med leder

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på minst bachelornivå, fortrinnsvis master
 • Relevant erfaring fra administrativ saksbehandling
 • Administrativ IT-kompetanse. Det er en fordel med erfaring fra FS (fellessystem) som høgskulen bruker
 • God uttrykksevne muntlig og skriftlig og gode engelskkunnskaper
 • Spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen er ønskelig
 • Erfaring med veiledning er en fordel
 • Kjennskap til universitet- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som kan arbeide selvstendig og analytisk. Den rette kandidaten har gode samarbeids- og koordineringsevner, er initiativrik, fleksibel, har stor arbeidskapasitet og god serviceinnstilling.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som studieveileder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Administrasjonssjef Kristin Reiso Lawther, tlf. 40 49 30 32, epost [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS