LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver (prosjektøkonom) - Avdeling for økonomi og arealforvaltning

Søknadsfrist: 02.05.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig 1 fast 100 % stilling som rådgiver innen prosjektøkonomi

Om stillingen:

Innen utdanning og forsking er det flere prosjekter som følges opp særskilt økonomisk. Dette kan for eksempel være finansiering fra NFR, EU, organisasjoner,næringsliv og statlige direktorat. Disse prosjektene må følges opp i hele prosjektfasen med budsjett/søknader og rapportering/ regnskap i samarbeid mot prosjektlederne. HVL har et prosjektomfang på ca. 200 mill kr i 2020. Stillingen er del av et team med økonomer.

Arbeidsplassen er Bergen eller Sogndal

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Yte god støtte og rådgivning til fagenhetene, prosjektledere og eksterne bidragsytere.
 • Bidra med budsjettering i søknader til eksterne finansieringskilder.
 • Ivareta regnskaps-, budsjett- og prosjektoppfølging.
 • Bidra ved intern og ekstern rapportering på prosjektene.
 • Ivareta prosjektoppfølging ved tertial- og årsoppgjørsrapporteringer.
 • Utarbeide oversikter, rapporter og prognoser til prosjektledere og fagenheter ved behov.
 • Delta og bidra til utvikling og vedlikehold av interne rutiner, retningslinjer og systemer.
 • Bistå ved utarbeidelse av kontrakter og avtaler knyttet til BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet).
 • Andre oppgaver i økonomiavdelingen.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på bachelor eller masternivå, med økonomirelatert innhold.
 • Ønskelig med erfaring/kompetanse fra tilsvarende arbeidsområde
 • God kompetanse i engelsk
 • God regnskapsforståelse - erfaring med Agresso/UBW er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv
 • Nøyaktig
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 som rådgiver (ltr. 57-63).

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagansvarlig Elise Aabel Eriksen, tlf. 950 26 343

2) Nestleder Kirsten Bakken, tlf. 473 06 889

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS