LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Navigatør - foreleser nautiske fag

Søknadsfrist: 27.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og


Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal.

Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og 4 masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Fakultetet er også vertsfakultet for RESINNREG doktorsgradsprogrammet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.


Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunssvitskap, Institutt for maritime studier, er det ledig en stilling som navigatør - foreleser nautiske fag på campus Haugesund

Om stillingen:

Stillingen er en fast 100%-stilling tilknyttet Institutt for maritime studier (IMS). Arbeidet omfatter undervisning i nautiske emner og praktisk simulatortrening, samt deltakelse i relevant FoU-arbeid.

Arbeidet foregår i nært samarbeid med øvrig personell, og opplæring blir gitt etter behov. Undervisningen ved nautikkstudiet gjennomføres i tråd med regelverket i STCW 78 med tillegg og FOR-2011-12-23 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. I tillegg deltar fagansatte i maritime forsknings- og utviklingsprosjekter, for eksempel gjennom COAST. COAST er et senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på maritim simulering, hvor HVL ved Institutt for maritime studier er partner. Simulering og simulatortrening står sentralt i den maritime utdanningen og er en viktig del av mange ulike emner i studieprogrammet. Som del av det maritime fagmiljøet vil man bidra til å utvikle studieprogram og emner, blant annet å videreutvikle simulatortrening og andre læringsformer. Stillingen som foreleser i nautiske fag er sentral i utdanningen av fremtidens norske sjøfolk, og hver enkelt foreleser bidrar med sin erfaring og sitt engasjement til å sikre høy kvalitet på kandidatene som uteksamineres.

Arbeidsplassen er ved campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning (inkludert simulatorundervisning og annen relevant praktisk undervisning)
 • Veiledning og oppfølging av studenter, hovedsakelig på bachelornivå
 • Sensur og vurderingsarbeid, samt relevant FoU-arbeid
 • Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver tilknyttet aktuelle fagområder

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå. Dersom det ikke melder seg søkere med utdanning på minimum bachelornivå kan søkere med dekksoffiserutdanning fra fagskole vurderes ansatt dersom vedkommende vurderes svært godt egnet iht de andre kravene i stillingsutlysningen.
 • Dekksoffisersertifikat klasse 1 (D1)
 • Erfaring fra arbeid om bord i stilling som overstyrmann eller kaptein
 • Erfaring fra undervisning og simulatorundervisning i maritim utdanning kan kompensere for manglende utdanning på bachelornivå, lavere sertifikatnivå enn D1 eller manglende erfaring fra stilling som overstyrmann eller kaptein dersom vedkommende vurderes særlig godt egnet for stillingen. Den som blir ansatt må påregne kompetanseheving for å oppnå mastergrad.
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse.
 • For å bli ansatt i stillingen er det er krav om at vedkommende kan undervise på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God og oppdatert kjennskap til de nautiske fagområdene
 • Undervisningserfaring fra maritim utdanning er ønskelig
 • Interesse for og erfaring med bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive læringsformer

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra og interesse for opplæring av fremtidens sjøfolk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter
 • Selvstendig, ryddig og systematisk.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Stillingen som navigatør - foreleser nautiske fag er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1007 høgskolelærer eller 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Johanne Marie Trovåg, [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS