LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Regilærer

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på nordi film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram regi, bachelorutdanningen.
 • 40% stilling, 6-åring åremåls stilling (mulighet for 4-årig om ønskelig), periode 01.07.2021 - 30.06.2027
 • Arbeidsstedet er primært på Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes.

Om studieprogram regi:

Registudiet ved Den norske filmskolen er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, samt en rekke praktiske øvelser som tar for seg temaer som idéutvikling og konsepsjon, visuell fortelling, konseptuering, skuespillerinstruksjon, iscenesettelse, redigering og lydetterarbeid. Det er stort fokus både på å utvikle gode evner som kunstnerisk leder og kreativ samarbeidspartner, og å begynne arbeidet med å utvikle et eget kunstnerisk særpreg.

Arbeidsoppgaver

Faglærer regi har medansvar for studentenes faglige utvikling som regissører innenfor Den norske filmskolens bachelorprogram. Registudentene skal oppleve sin hverdag som en del av skolens integrerte helhet. Faglærer jobber således tett med hovedlærer og Dnfs faglige ledelse for å legge til rette for felles øvelser, workshops og evalueringer der det er hensiktsmessig, samtidig som registudentene skal få en utdanning om utfordrer deres individuelle faglige og kunstneriske utvikling. Det forventes at regilærer inngår i skolens kollegiale fellesskap og bidrar til skoles faglige utvikling på tvers av bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studenter ved Den norske filmskolen, i hovedsak på eget studieprogram på bachelorutdanningen, men også andre studieprogram/spesialiseringer etter behov.
 • Deltakelse i planlegging sammen med hovedlærer, tilrettelegging og gjennomføring av bachelorstudieprogrammet i regi samt programmets deltakelse i fellesproduksjoner og workshops.
 • Kunne være veileder for egne studenter og bilveileder for andre studenter etter behov.
 • Veilede masterstudenter og ph.d.-kandidater etter behov.
 • En viktig del av arbeidet vil være aktiv deltakelse i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Den norske filmskolen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Faglærerstilling ved Den norske filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis– enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller de formelle kvalifikasjonskravene kan det være aktuelt å ansette på lavere nivå, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 6-5.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende arbeid i fagområdet innen fiksjonsproduksjon for spillefilm/fjernsynsdrama og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og av Hinn sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor / 1008 Høgskolelektori Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS