LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektleder internasjonal akkreditering - Handelshøgskolen Innlandet

Søknadsfrist: 11.07.2021

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet søker Prosjektleder internasjonal akkreditering

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet har som ambisjon å få en internasjonal akkreditering innen fire år. Å søke internasjonal akkreditering er krevende og en endringsprosess for hele organisasjonen. Fakultetet ser på internasjonal akkreditering som et system for kontinuerlig utvikling og ønsker å bygge opp kompetanse på akkreditering og akkrediteringsprosesser.

Handelshøgskolen Innlandet søker en prosjektleder som kan holde i og drive akkrediteringsprosessen fremover. Det vil være en bred prosess, gjennom flere faser, der prosjektleder må ha en helhetlig tilnærming til målsettingen. Sentrale elementet i arbeidet vil være å kartlegge og analysere fakultetets forutsetninger, bistå i fakultetets kvalitets- og øvrige akkrediteringsarbeid, kartlegge og avgjøre hvilken type akkreditering Handelshøgskolen skal søke på, arbeide med å bli godkjent som søker og til sist gjennomføre søknadsprosessen.Prosjektlederen vil jobbe tett med dekan og ledelsen på fakultetet. Det vil etableres et team av medarbeidere på fakultetet som vil bistå i akkrediteringsprosessen.

Prosjektlederen vil videre ha ansvaret for å skaffe nødvendig datagrunnlag og dokumentasjon til akkrediteringssøknaden, mobilisere ressurser internt og eksternt og sørge for at Handelshøgskolen Innlandet blir en del av et internasjonalt nettverk for handelshøgskoler ved å delta i relevante fora og konferanser.

Den som ansettes vil i tillegg ha et særskilt ansvar for arbeidet med utdanningskvalitet på fakultetet, og i samarbeid med prodekan utdanning planlegge, koordinere og videreutvikle fakultetets systematiske kvalitetsarbeid innen utdanningsområdet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen Innlandet. Arbeidssted Rena eller Lillehammer.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Direktør Anne Christel Johnsgaard, Tel: 62 43 00 19, Mob: 911 53 999, e-post: [email protected]
 • Konstituert dekan Marit Roland, Tel. 61 28 81 74, Mob. 986 78 361, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med- erfaring fra arbeid med akkreditering og akkrediteringsprosesser- erfaring med endrings- og utviklingsarbeid- erfaring fra kvalitetsutvikling og internasjonalisering

IKT/systemkompetanse

 • Generelt god IKT-kompetanse

Språk

 • Må beherske engelsk svært godt både skriftlig og muntlig, i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig kompetanse

 • Har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evner å bygge nettverk internasjonalt
 • Evner å arbeide selvstendig, grundig og strukturert
 • Evner til effektivt å jobbe mål- og resultatrettet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS