LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Hovedlærer klipp

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram klipp, bachelorutdanningen.
 • 60% stilling, 6 årig åremål (mulighet for 4 årig om ønskelig) i perioden 01.07.2021 - 31.07.2027.
 • Arbeidsstedet er primært Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes.

Om studieprogram klipp:

Klippestudiet skal først og fremst lære studentene å fortelle, med fokus på klippingens (billedmontasjens) rolle. I løpet av studiet skal studenten ved klippelinjen tilegne seg de faglige kunnskaper, den disiplin og den autoritet, som er nødvendig for å være en kreativ samarbeidspartner for regissøren og øvrige fagfunksjoner og utføre et kompetent oppdrag under etterarbeid i en moderne Side 2 av 3 audiovisuell produksjon. Utdanning skal tilføre nødvendige kunnskaper om filmpraksis, filmteori og fortellerteknikk, og utvikle studentens kunstneriske uttrykkskompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

Arbeidsoppgaver

Hovedlærer i klipp har ansvar for undervisning innen studieprogram klipp ved Dnf, herunder å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet i henhold til godkjent studieplan, innenfor gitte rammebetingelser, i samspill med andre studieprogram ved skolen og i forståelse med Filmskolens ledelse.

Hovedoppgaver for hovedlærer klipp:

 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studenter ved Den norske filmskolen, i hovedsak på eget studieprogram på bachelorutdanningen, men også andre studieprogram/spesialiseringer etter behov.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning ved studioprogram klipp  samt programmets deltakelse i felles og tverrfaglige øvelser og aktiviteter.   
 • Være hovedveileder for studentene, både egne studenter ved studioprogram klipp, og andre studenter i deres møte med fotografen i samarbeidsøvelser. 
 • Veilede masterstudenter og stipendiater på ph.d. nivå etter behov og avtale .
 • En viktig del av arbeidet vil være det pedagogiske utviklingsarbeidet på tvers av studieprogram.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Hovedlærerstillingene ved Filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som førsteamanuensis eller professor - enten som formalkompetanse eller på bakgrunn av dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende arbeid som klipper innen dokumentar- og fiksjonsproduksjon for kino, TV og eventuelt andre visningsformer og plattformer, samt ha kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.
 • Den norske filmskolen vil etterspørre klippefaglig kompetanse som danner grunnlag for å ivareta fagets tradisjon og fornyelse i film, fjernsyn og beslektede medier, i tillegg til: - å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere for de berørte bransjer - å drive utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå, også sammenlignet med internasjonale læresteder
 • Relevant kunstfaglig filmutdannelse er en fordel
 • Praktiskpedagogisk kompetanse.
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlig kompetanse:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og av Hinn sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS