LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Hovedlærer Foto

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram foto, bachelorutdanningen.
 • 60% stilling, 6 årig åremål (mulighet for 4 årig om ønskelig)i perioden 01.07.2021 - 31.07.2027.
 • Arbeidsstedet er primært på Lillehammer. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Om studieprogram foto:

Fotostudiet utdanner fotografer for film og tv, både drama og dokumentar, og skal først og fremst lære studentene å fortelle som kunstfaglig utøver i sitt fag og som samspiller i et team. I løpet av studiet skal studenten ved fotolinjen tilegne seg de faglige kunnskaper, den disiplin og den autoritet, som er nødvendig for å utføre sin rolle.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

Hovedlærer foto har ansvar for undervisning innen foto ved Dnf, herunder å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet i henhold til godkjent studieplan, innenfor gitte rammebetingelser og i forståelse med ledelsen ved Den norske filmskolen.

Hovedoppgaver for hovedlærer foto:

 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studenter ved Den norske filmskolen, i hovedsak på eget studieprogram på bachelorutdanningen, men også ved andre studieprogram/spesialiseringer etter behov.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning for studieprogram foto, samt fotostudiets deltakelse i felles og tverrfaglige øvelser og aktiviteter.
 • Være hovedveileder for studentene, både egne studenter på fotostudiet og andre studenter i deres møte med fotografen i samarbeidsøvelser.
 • Veilede masterstudenter og stipendiater på PhD nivå etter avtale og behov.
 • Delta i faglige workshops og diskusjoner med skolens øvrige ansatte
 • En viktig del av arbeidet fremover vil være det kunstneriske og pedagogiske utviklingsarbeidet på tvers av studieprogrammene.

Hovedlærer foto har ansvar for å gi alle studenter den grunnleggende forståelsen for fotografens kunstneriske oppgaver og rolle i løpet av en drama- eller dokumentarproduksjon. Det forutsettes aktiv deltakelse i den overordnede planleggingen av studiet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

Stillingen krever kunstfaglig kompetanse som professor/førsteamanuensis enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring.

Erfaringskompetanse:

 • Den som tilsettes som hovedlærer må ha betydelig erfaring fra større film, tv og/eller andre relevante audiovisuelle produksjoner
 • Hovedlærer må kunne vise til faglige kunnskaper, disiplin og autoritet som er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag
 • Hovedlærer må kunne dokumentere nødvendige generelle kunnskaper i praksis i den norske og/eller skandinaviske bransje og fortellerteknikk
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse

Den norske filmskolen vil etterspørre en faglig kompetanse som danner grunnlag for:

 • å ivareta kunstens tradisjon og fornyelse i film, tv og beslektede audiovisuelle medier
 • å bidra til å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere
 • å utvikle et samfunnsnyttig kompetansesenter
 • å være en virksom kraft innen kulturlivet og mediesamfunnet
 • å drive utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå, også sammenlignet med internasjonale læresteder, og inneha et nettverk knyttet til dette.

Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og av Hinn sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

Annen stillingsspesifikk kompetanse:

 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Kontakt:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS