LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Koordinator for internasjonal forskerskole

Søknadsfrist: 03.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Er du ryddig, strategisk og interessert i internasjonalt samarbeid? Da søker vi deg!

Om stillingen

Stillingen som Administrativ koordinator for IRSAE nasjonale forskerskole med ansvar for strategisk internasjonalisering, er en fast 100% fast stilling. Den ledige stillingen er knyttet til administrasjon av forskerskolen International Research school of Applied Ecology (IRSAE). Internasjonalt samarbeid er nødvendig for at fakultetet skal kunne tilby fremragende utdanninger og verdensledende forskning - studenter, ansatte, fagmiljø og enheter. 50% av stillingen innebærer strategisk arbeid med internasjonalisering innen høyere utdanning og forskning i samarbeid med forskningsrådgiver og internasjonalt kontor ved Høgskolen i Innlandet.

Stillingen er ledig fra 01.01.2022

Ansvarsområde utdanningsledelse

 • Administrere, koordinere og utvikle forskerskolens aktiviteter i og Høgskolen i Innlandet
 • Studieadministrativ oppfølging av forskerskolens emner ved fakultetet (undervisningsplanlegging, , timeplanlegging, eksamensplanlegging etc.), i tett samarbeid med studieadministrasjonen og prodekan forskning på fakultetet
 • Rekruttere og følge opp medlemmer til forskerskolen, både Ph.D.-kandidater og veiledere fra alle partnerinstitusjonene.
 • Videreutvikle nettverk og samarbeid mellom nåværende og nye partnere
 • Redaktør av forskerskolens nyhetsbrev, samt informasjonsarbeid og vedlikehold av forskerskolens nettsider
 • Sekretær for forskerskolens styre (saksforberedelse, referat, innspill og råd til dekan).
 • Følge opp programbudsjettet og rapporteringer til dekan.
 • Avtalearbeid med samarbeidspartnere både innenfor og utenfor EU
 • Skrive årsmelding og følge opp evaluering av alle forskerskolens aktiviteter.
 • Stratigisk arbeid med internasjonalisering innen høyere utdanning og forskning
 • Identifisere og følge med på utlysninger både nasjonalt og gjennom EU programmer og motivere fagmiljø til å søke
 • Være kontaktperson mot eksterne partnere
 • Bidra til erfaringsutveksling internt i Høgskolen

Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver vil kunne bli pålagt ved behov.

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til forskerskolen og internasjonalisering ved fakultetet

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Det stilles krav om utdanning minimum på masternivå, og det er ønskelig med høyere akademisk utdannelse innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder. Det er ønskelig med kandidater som har gjennomført doktorgradsutdanning.
 • Det kreves erfaring fra saksbehandling og administrasjon innenfor studieadministrasjon, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper og erfaring med bruk av IKT-verktøy

Kjennskap til INN er en fordel. Det teller positivt om søkere også har erfaring med de aktuelle administrative datasystemer ved Høgskolen i Innlandet (særlig Felles Studentsystem, FS). Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter søkere som

 • liker å jobbe selvstendig, er initiativrike og løsningsorienterte
 • er ansvarsbevisste, nøyaktige og strukturerte
 • er serviceinnstilte og trives med svært varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • kan bidra positivt inn mot et sosialt, ungt og godt arbeidsmiljø
 • Kan bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med internasjonale partnere

Annen kompetanse

 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og utdanningsledelse er ønskelig

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS