Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Rådgiver studieadministrasjon - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 03.06.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Stillingen er lagt til studieadministrasjonen, og vil i hovedsak få tillagt studieadministrative oppgaver knyttet til studiested Lillehammer, men vil inngå i team med øvrig studieadministrasjon ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og fagteam i HINN.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være knyttet til:

 • Studieveiledning, annen studentkontakt og studentoppfølging
 • Saksbehandling og studieadministrative oppgaver knyttet til aktuelle studieprogram
 • Administrativ oppfølging av studieprogram og emner
 • Administrative oppgaver innenfor fakultetets kvalitetsarbeid
 • Eksamensarbeid
 • Informasjonsarbeid
 • Deltakelse i samarbeidsfora, råd og utvalg

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Administrativ leder Anette Gjerskaug: 62 43 00 52, Mob: 971 08 782, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Relevant utdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet

Krav til erfaring:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandling
 • Erfaring fra utviklingsarbeid og samarbeid med andre
 • God IKT-kompetanse

Ønsket erfaring:

 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid/saksbehandling i universitet- og høgskolesektoren
 • Erfaring med bruk av ett eller flere av følgende datasystem (eller tilsvarende): FS (felles studentsystem) P360 (arkiv/saksbehandling), Inspera (eksamen), Canvas (læringsplattform).
 • Veiledning

Personlig kompetanse

Den som tilsettes skal samarbeide tett med fagmiljøene på fakultetet, studieprogramansvarlige, instituttledelsen, prodekan utdanning og fakultetets øvrige studieadministrasjon.

Vi ser etter søkere som har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å ta initiativ og bidra til å finne gode løsninger
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Systematikk og effektivitet i oppgaveløsningen
 • Fleksibel
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Stor arbeidskapasitet, og kunne håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om Høgskolen i Innlandet som arbeidsgiver, se HINN som arbeidsgiver

Søk stillingen