LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver - prosjektoppfølging

Søknadsfrist: 26.01.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Vi har ledig spennende stillinger hos en arbeidsgiver med et stort og viktig samfunnsmandat.

Om stillingene

Ved Høgskolen i Innlandet - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er vi nå på jakt etter nye dyktige kollegaer til vår fakultetsadministrasjon. En av våre medarbeidere har fått nye spennende karrieremuligheter og en skal ut i svangerskapspermisjon.

Vi har derfor ledig for snarlig tiltredelse:

 • 100 % fast stilling som rådgiver
 • 100% vikariat i stilling som rådgiver med varighet fram til 31.12.23

Stillingene ligger begge til Bidrag- og oppdragsadministrasjonen (BOA) ved fakultetet. Enheten leverer administrative støttetjenester til fakultetets omfattende eksternfinansierte virksomhet (EFV). Eksternfinansiert virksomhet er forskning, samt etter- og videreutdanning finansiert av eksterne aktører som f. eks. Norges forskningsråd, næringslivsbedrifter og det offentlige. Dette er en viktig del av høgskolens strategi. EFV-omsetningen ved fakultetet er i dag på om lag 120 millioner kroner med en hovedvekt av prosjekter knyttet til skole- og barnehagesektoren. Her er både fakultetets fagmiljøer og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) og Senter for livslang læring (SELL- skole) involvert.

For å drifte denne porteføljen av administrative støttetjenester har vi et tverrfaglig team på 10 medarbeidere. Teamet har en egen koordinator og er organisert i fagteam; forskning, studier og etter- og videreutdanning.

BOA-teamet har ansvar for administrasjon og økonomioppfølging av mer enn 200 prosjekter. Dette skjer i nært samarbeid med fakultetes ledelse og fagmiljøer. Prosjektrådgiverne bistår i prosjektsøknadsprosesser, med budsjettering, regnskap, generell prosjektoppfølging og rapportering. I tillegg bistår teamet med administrasjon av større arrangementer, konferanser og seminarer. Teamet jobber aktivt med videreutvikling av feltet i samarbeid med både interne og eksterne aktører.

Du som ansettes vil bli en del av dette teamet av engasjerte og kompetente medarbeidere. Ansvar og oppgaver vil tildeles ut i fra kompetanse og teamets helhetlige behov.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har

 • relevant mastergrad /bachelorgrad fra universitet eller høgskole innen økonomifag. Særlig relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og kan arbeide selvstendig, grundig og strukturert.
 • gode samarbeidsevner, solid serviceinnstilling og gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig
 • evnen til å omsette lover og regler til praktiske løsninger
 • gode digitale ferdigheter

Vi tror det vil være nyttig for deg som prosjektrådgiver i BOA-teamet om du har noe av dette:

 • erfaring fra prosjekt- og forskningsadministrasjon, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med budsjettering og regnskap
 • erfaring med prosjekt-oppfølging og rapporteringsarbeid
 • kjennskap statlig/offentlig økonomireglement
 • erfaring fra å jobbe i økonomisystemer
 • erfaring fra administrasjon og ledelse av utviklingsarbeid i skole- og barnehagesektoren

Mangfold og positiv særbehandling

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning i BOA-teamet. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hos oss får du

 • bli en del av et team med engasjerte, kompetente medarbeidere, som er opptatt av utvikling og som tar vare på hverandre.
 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss før du søker stillingen?

Da oppfordrer vi deg til å kontakte Julie og Pål, som begge jobber som rådgivere i BOA-teamet for en uformell prat. De kan fortelle deg mer om hverdagen hos oss.

Kontaktinformasjon:

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • vitnemål og attester, det er ønskelig at søkere benytter seg av vitnemålsportalen.
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen må du også gjerne ta kontakt med:

Personalleder Turid eller BOA-koordinator Hilde:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS