Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Rådgiver - SePU

Søknadsfrist: 25.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning er det for tiden ledig en stilling som rådgiver. Stillingen er for tiden lagt til SePU.

Stillingen er midlertidig, 100 % fra 01.08.2020 - 31.07.2022

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kontakt

 • Instituttleder, assisterende senterleder Lars Arild Myhr, Tel: 62517649 Mob: 93095988 e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Lede og delta i utviklingsprosjekter knyttet til barnehage, skole og PP-tjeneste
 • Utvikling og drift av nettressursen e.sepu.no
 • Veiledning og oppfølging av samarbeidspartnere knyttet til bruk av nettressursen e.sepu.no
 • Undervisning, rådgivning og veiledning knyttet til kollekt iv kompetanseutvikling
 • Lede kompetanseutvikling knyttet til PP-tjeneste

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen pedagogiske fag
 • Relevant erfaring fra veiledning og ledelse av utviklingsarbeid kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring med utvikling og ledelse av nettbaserte opplæringsløp
 • Erfaring fra ledelse og veiledning i utviklingsarbeid i PP-tjeneste, barnehage, grunnskole eller videregående opplæring
 • God faglig forståelse og innsikt i pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • God fremst illingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

 • Du har stor arbeidskapasitet og er strukturert og fleksibel
 • Du har gode digitale ferdigheter
 • Du evner å skape positivt engasjement i undervisning
 • Senterets grunnverdier er samarbeid og ansvarlighet og personlige egenskaper som er relevant i forhold til senterets verdier og arbeidsoppgaver tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen