LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektcontroller ved økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 11.08.2024

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen 

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i Seksjon for regnskap som ledes av seksjonsleder og består av et team på 9 medarbeidere. Seksjon for regnskap er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer rådgivningstjenester tilfakultetene og høgskoleadministrasjonen.

Høgskolen har som ambisjon å øke den eksterne forskningsfinansieringen. I stillingen vil du få ansvar for egen prosjektportefølje og ha tett samarbeid med fagmiljøene på fakultetene. Du vil få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø, og du blir del av et økonomi miljø med kompetente medarbeidere som er opptatt av et godt sosialt arbeidsmiljø. 

Arbeidssted: Elverum

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte regnes med.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver vil være:

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor prosjektstyring
 • I samarbeid med ledere for eksternfinansiert virksomhet, bidra i arbeidet med budsjettering, regnskapsføring, periodisering og rapportering av eksternfinansierte prosjekter
 • Bidra i høgskolens samlede regnskapsarbeid periodeavslutninger
 • Bidra til å sikre god kvalitet gjennom økonomistyring av prosjektporteføljen

Det vil være tett samarbeid med de øvrige medarbeiderne i økonomiavdelingen og det eksternfinansierte miljøet ved høgskolen. 

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kapasitet i økonomiavdelingen.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

Det stilles krav om minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi. Nyutdannede med fagprofil innenfor økonomistyring, revisjon/regnskap oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring fra regnskapsarbeid og økonomistyring
 • Erfaring med, og kjennskap til regelverk rundt NFR og EU finansierte prosjekter
 • Erfaring med å dra prosesser og å lede utviklingsarbeid
 • Kjennskap til Unit4 ERP og god kunnskap i bruk av IT verktøy, særlig Excel

Personlige egenskaper: 

 • Du er systematisk, strukturert, målbevisst, og har gjennomføringsevne. 
 • Du har relasjonsbyggende egenskaper
 • Du er initiativ- og løsningsorientert og opptatt av kvalitet i arbeidet.
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du har evne til å jobbe selvstendig

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk eller annet skandinavisk språk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tilleggtil motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Lønn i stilling som rådgiver (st.kode 1434) etter kompetanse og erfaring. Særlig kvalifiserte søkere kan bli innplassert som seniorrådgiver.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Gode arbeidsbetingelser.
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS