LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Økonomi- og administrasjonsrådgiver ved SELL

Søknadsfrist: 05.12.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Økonomi- og administrasjonsrådgiver ved SELL

Om stillingen 

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) samler et stort fagmiljø på studiestedene Lillehammer og Rena. Fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utdanningsvirksomhet innen et bredt spekter av fagområder.

Senter for livslang læring (SELL) jobber med utvikling av utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. SELL har 26 ansatte som jobber med alle faser i utdannings- og forskningsprosjekter. Økonomi- og administrasjonsrådgiveren skal bistå med økonomioppgaver og administrative driftsoppgaver for SELL i tillegg til økonomi og prosjektstøtte for og sammen med andre. Rådgiveren samarbeider tett med ledelsen på SELL, prosjektledere, forskningsrådgivere, øvrige økonomimedarbeidere ved fakultetet og ved høgskolen. 

Vi ønsker oss en kollega som er interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og som trives med utadrettet arbeid i samarbeid med flere!Stillingen er fast, 100%. Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt:Nestleder Line Kristiansen, mob: 907 82 916, e-post: line.kristiansen@inn.noEvt. avdelingsdirektør Mette Villand, e-post: mette.villand@inn.no

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som økonomi- og administrasjonsrådgiver skal du

 • utføre SELLs økonomi- og administrasjonsoppgaver i overensstemmelse med gjeldende lover og retningslinjer på høgskolen
 • følge opp og støtte prosjektledere med SELLs prosjektportefølje
 • bistå prosjektlederne og forskningsrådgivere med økonomioppfølging, budsjettering og rapportering
 • utforme og kvalitetssikre avtaleinngåelser, eksternt og internt
 • bistå prosjektlederne med akkvisisjon og innsalg, herunder bistå med søknadsarbeid
 • bistå i effektivisering av administrative og økonomiske driftsoppgaver ved SELL

 Andre oppgaver kan legges til stillingen avhengig av kompetanse og etter hva som til enhver tid er hensiktsmessig.

Kvalifikasjoner 

Formell kompetanse: Det kreves universitets- og høgskoleutdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor økonomifag, samt relevant praksis. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av kravet til formell utdanning.

Følgende ferdigheter er ønskelig for stillingen:

 • god økonomiforståelse
 • erfaring og god forståelse i prosjektarbeid
 • erfaring og god forståelse i bruk av administrative systemer og digitale verktøy
 • gode språkkunnskaper, skriftlig og muntlig, i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • er serviceinnstilt
 • har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • kan jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • godt arbeidsmiljø.
 • lønn i stilling som 1434 Rådgiver etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS