LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Juridisk rådgiver - Forskningsavdelingen

Søknadsfrist: 08.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 300 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse og har mål om å bli akkreditert som universitet.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Forskningsavdelingen har gjennomgående faglig ansvar for kvalitet i forskningen, for forskningsadministrative tjenester og systemer og for utviklingsarbeid knyttet til disse.

Avdelingen har to enheter, forskningsadministrativ avdeling og høgskolebiblioteket, som sammen skal bidra til videreutvikling av høgskolens samlede forskningsaktivitet.

Vi har ledig stilling som Juridisk rådgiver

Om stillingen

Forskningsavdelingen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) søker juridisk rådgiver som tar initiativ, bidrar til utvikling og kan lede prosesser.

Vi ønsker oss en rådgiver som kan bidra til å profesjonalisere arbeidet vårt med inngåelse av avtaler med eksterne aktører og forvaltning av immaterielle rettigheter, forskningsetikk og redelighet. Du vil være avdelingsledelsens rådgiver og gi generell lederstøtte.

Som rådgiver hos oss vil du samarbeide på tvers i organisasjonen og med andre eksterne aktører. Du vil bli del av et inkluderende arbeidsmiljø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen er knyttet til:

 • forskningsetikk og redelighet
 • samarbeidsavtaler/kontrakter
 • EU/EØS-rett innenfor HINNs forskningsaktiviteter
 • immaterielle rettigheter
 • opphavsrett
 • innmelding av oppfinnelser og kommersialisering av forskning
 • generell juridisk rådgivning og lederstøtte, inkludert offentlige høringer
 • stillingen vil bli tillagt løpende administrative oppgaver, saksbehandling og forventes å bidra inn i utviklingsprosjekter ved behov og kapasitet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du som skal ansettes må ha:

 • juridisk embetseksamen/master i juridiske fag. Annen utdanning med særlig relevant praksis kan også komme i betraktning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • kjennskap til forskningsvirksomhet innenfor universitets- og høgskolesektoren og internasjonalt samarbeid
 • erfaring med kontrakt- og rettighetsarbeid i eller mellom universitet og privat/offentlig sektor vil vektlegges

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en medarbeider som er

 • analytisk og strukturert
 • initiativrik og har evne til å gjennomføre
 • selvstendig
 • løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • fleksibel og evner å skape tillit og bygge relasjoner

Vurderingen av hvem som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring, personlig egnethet, motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

Arbeidssted Lillehammer eller Elverum etter avtale med leder.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS