LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Innkjøpsrådgiver -  økonomiavdeling

Søknadsfrist: 24.09.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av team med fagansvarlig, jurist og 3 innkjøpsrådgivere.

Seksjon for innkjøp er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer innkjøpstjenester til fakultetene.

Om stillingen 

Vil du jobbe med innkjøp og anskaffelser i en av Innlandets største virksomheter?

Høgskolen i Innlandet søker innkjøprsrådgiver som blant annet skal lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser, drive innkjøpsfaglig rådgivning og bidra til videreutvikling av anskaffelsesområdet. Vi er inne i en spennende tid med endring, særlig innenfor klima, miljø og bærekraft. Vi søker en engasjert person som trives i en hverdag med kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha interesse for fagområdet, evne til å lede prosesser og ha gjennomføringsevne. Du vil få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø.

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av team med fagansvarlig, jurist og 3 innkjøpsrådgivere. 

Arbeidssted er Elverum eller Lillehammer etter avtale. Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte regnes med.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver vil være:

 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Innkjøpsfaglig rådgivning og veiledning ovenfor fakultet og høgskoleadministrasjon
 • Oppfølging av innkjøpsavtaler og bidra til leverandørutvikling
 • Bidra til videreutvikling av innkjøpsfunksjonen
 • Bidra inn i arbeid med analyse og internkontroll

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå (jus, økonomi, logistikk, teknisk eller tilsvarende). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer nyutdannede som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet til å søke.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med: 

 • efaring med å lede prosesser
 • erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • gode analytiske evner.
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper: 

 • du er systematisk, strukturert, målbevisst og har gjennomføringsevne
 • du har relasjonsbyggende egenskaper 
 • du er initiativ- og løsningsorientert og opptatt av kvalitet i arbeidet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1434 Rådgiver etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

 • Seksjonsleder Liv Grethe Vangen, tlf.: 62 43 00 07, mobil: 922 46 175, e-post: liv.vangen@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS