LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

HR-rådgiver ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Se også HINN som arbeidsgiver.

Vil du være med å videreutvikle en av Innlandets største og mest spennende arbeidsplasser?

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100 % fast stilling som HR-rådgiver med kontorsted Elverum.

Den som ansettes vil inngå i et team på 4 HR-medarbeidere som sammen har ansvaret for den totale personaladministrasjonen i fakultetet, herunder lederstøtte og veiledning til institutt- og seksjonsledere, samt fakultetsledelsen. HR-teamet er en del av fakultetets administrasjon og vil få administrativ leder som nærmeste leder. HR-rådgiverne inngår i et HR-fagteam for hele høgskolen som ledes av HR-direktør. Fakultetet har ansatte og ledere på to studiesteder – Lillehammer og Elverum, så noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er ledig omgående.

For mer informasjon om stillingen, kontakt administrativ leder Anette Gjerskaug, Mob: 971 08 782, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Lederstøtte og veiledning innen HR-området til fakultetets ledere
 • Bemanningsplanlegging
 • Planlegge, administrere og drive rekrutteringsprosesser
 • Personalforvaltning og saksbehandling
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver knyttet til administrasjonen
 • Saksforberedelser for ledelse, råd og utvalg
 • Oppgaver knyttet til lønn, avtaler og kontrakter
 • Kontinuerlig utvikling og forbedring av HR-prosesser og -rutiner

Andre oppgaver innenfor HR området kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, samt relevant praksis og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.

Det er ønskelig med erfaring fra:

 • administrativt HR arbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • bruk av saksbehandlings- og arkivsystemer
 • rekruttering og personalforvaltning, samt bruk av rekrutteringsportaler
 • veiledning og lederstøtte-funksjoner
 • anvendelse av lov- og avtaleverk i arbeidslivet
 • utviklingsoppgaver innen HR forvaltning

Personlig kompetanse:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å ta initiativ og bidra til å finne gode løsninger
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • systematikk og effektivitet i oppgaveløsningen
 • evne til å vise fleksibilitet i oppgaveløsningen
 • høy grad av serviceinnstilling
 • stor arbeidskapasitet og kunne håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver

Personlig egnehtet vil bli tillagt stor vekt.

IKT: Systemforståelse og digital kompetanse

Språk: God framstillingsevne på engelsk og norsk, skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert, foretas på bakgrunn av en helhetlig vurdering av kvalifikasjonskrav, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS