LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Innkjøpsmedarbeider / - rådgiver

Søknadsfrist: 18.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i Seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av 5 innkjøpsrådgivere. Seksjon for innkjøp er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer innkjøpstjenester til fakultetene.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som innkjøpsmedarbeider/innkjøpsrådgiver.

Vi søker en engasjert person som vil være med på å videreutvikle innkjøps- og bestillerområdet. Vi er inne i en spennende tid med et arbeidsområde i endring, og flere av våre arbeidsprosesser skal digitaliseres. Vi søker deg som trives i en hektisk hverdag med en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha god systemforståelse, interesse for fagområdet, og god gjennomføringsevne. Du vil få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Lede og gjennomføre innkjøpsprosesser
 • Innkjøpsfaglig rådgivning og veiledning ovenfor fakultet og høgskoleadministrasjon
 • Avtaleforvaltning
 • Bidra inn i arbeid med analyse og internkontroll
 • Bidra til videreutvikling av innkjøpsfunksjonen

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kapasitet i økonomiavdelingen.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for økonomi, seksjon innkjøp

Stillingen er fast, 100 %. Arbeidssted Lillehammer.

Tiltredelse etter avtale.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Seksjonsleder innkjøp Liv Grethe Vangen, Tel: 62 43 00 07, Mob: 922 46 175, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav/-ønsker:

Minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor relevant fagområde (jus, økonomi, logistikk, teknisk eller tilsvarende). Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Erfaring med å lede prosjekter
 • Erfaring i bruk av IKT verktøyer
 • Gode analytiske evner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig kompetanse:

 • Du er resultatorientert, strukturert, målbevisst, og ikke redd for å ta på deg ansvar
 • Du er initiativ- og løsningsorientert
 • Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen,
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du er positiv, inkluderende, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 seniorkonsulent eller 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS