LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rektor - Strategi- og organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 11.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet søker en visjonær og nyskapende rektor med kunnskap og engasjement for nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk. Ny rektor vil få ansvar for strategiutvikling og mål om bl.a. å tydeliggjøre høgskolens faglige profil, styrke forskningsaktiviteten, videreutvikle høgskolens attraktivitet og rolle som regional samfunnsaktør og oppnå akkreditering som universitet. Tverrfaglig samarbeid, økt andel ekstern finansiering og kontinuerlig utvikling av egen virksomhet både faglig og administrativt vil stå sentralt fremover. Rektor forventes å være en pådriver i utviklingen av et velfungerende studentdemokrati.

Rektor tilsettes på åremål for en periode på fire år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en periode.

Det er kontorsted både i Lillehammer og Elverum. Det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38 eller styreleder for Høgskolen i Innlandet, Maren Kyllingstad, tlf. 959 81 360.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet, må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

Kvalifikasjoner

Det vil tillegges stor vekt at ny rektor har høy vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå. Det forutsettes solid ledererfaring fra tung lederrolle i kunnskapsintensiv virksomhet og erfaring med virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling. Erfaring fra ledelse i distribuert virksomhet og internasjonal erfaring vil være en styrke i stillingen. Relevant lederutdanning og erfaring med utdannings- og forskningsledelse vil være et fortrinn. Vi forutsetter at ny rektor har god organisasjonsforståelse og inngående kjennskap til universitets- og høgskolesektorens kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.

Vi søker deg som er en resultatorientert og beslutningsdyktig leder med en motiverende, lyttende og inkluderende lederstil. Du fremmer en trygg og mangfoldig organisasjonskultur, har relasjonelle ferdigheter og dyktiggjør gode ledere i dine team. Det forventes at du har strategisk kapasitet og gode kommunikasjonsevner både eksternt og internt.

Det forutsettes at søkere behersker flytende skriftlig og muntlig norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk.

Hvordan søke

For lenke til fullstendig annonsetekst og lenke til søknadsskjema, se her.

Webcruiter ID: 4305225610

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Randi Flugstad (Seniorkonsulent, Amrop Delphi), 905 84 138
  • Maren Kyllingstad (Styreleder, Høgskolen i Innlandet), 959 81 360
Powered by Labrador CMS