LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Seniorkonsulent - Handelshøgskolen Innlandet

Søknadsfrist: 03.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Har du lyst til å jobbe med studieadministrasjon på våre etter- og videreutdanningstilbud? Vi har ledig stilling som Seniorkonsulent

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Arbeidsoppgavene i stillingen består av studieadministrative oppgaver på etter- og videreutdanningstilbud ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Senter for livslang læring (SELL). Dette innebærer et nært samarbeid med prosjektledere på SELL, samt kontakt med høgskolens fagpersoner og administrasjon, samarbeidspartnere og studenter. Det kan også påløpe andre administrative oppgaver ved behov.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes snarest mulig. Arbeidssted er Lillehammer eller Rena. Noe reisevirksomhet mellom studiestedene må påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Utdanning fra universitet eller høyskole (bachelorgrad eller tilsvarende) innen økonomi og administrasjon, organisasjons- og ledelsesfag, informasjon/kommunikasjon, eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Forståelse og kunnskap innen markedsføring og økonomi
 • Relevant erfaring fra utdanningssektoren eller offentlig forvaltning er en fordel.
 • Det er en fordel med erfaring fra studieadministrativt arbeid innen høyere utdanning.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon i norsk og engelsk

Personlig kompetanse

 • Selvstendig, strukturert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeid- og gjennomføringsevner
 • Evne til å yte god service overfor studenter, ansatte og oppdragsgivere
 • Trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 Seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS