Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

100% fast stilling som eksamenskoordinator - Fakultet for lærerutdanning og pedagogik

Søknadsfrist: 05.04.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Hovedansvar for daglig drift av eksamensområdet ved studiested Hamar, stillingen vil kunne tillegges koordinerende ansvar.
 • Delta i planlegging samt utvikling og digitalisering av eksamensområdet
 • Drive informasjon, veiledning og opplæring av studenter og faglig- og administrativt personale.
 • Stilingen medfører tett samarbeid med faglig- og administrativt personale.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogik, med arbeidssted Hamar.

Stillingen inngår i et team på 4 eksamenskoordinatorer og er en del av studieadministrativ enhet. Totalt er det 15 ansatte i enheten.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes fra 01.08.20 eller etter avtale.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Leder av studieadministrasjonen LUP Hilde Hildonen Brustad, Tel: 62517618, Mob: 47057257, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Utdanningsnivå

 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå.

Erfaringskompetanse

 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Kunne formidle og presentere informasjon.
 • Kjennskap til studieadministrativt arbeid, studieprogram og eksamensformer
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Personlig kompetanse

 • Kunne arbeide selvstendig og samarbeide godt med andre i team
 • Kunne arbeide strukturert, nøyaktig og systematisk
 • God arbeidskapasitet da det i perioder er høyt arbeidstempo
 • God gjennomføringsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent, 1363 seniorkonsulent eller 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen