LEDIG STILLING VED HK-DIR

Controller

Søknadsfrist: 22.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.


HK-dir er underlagt Kunnskapsdepartementet (KD), og direktoratet har kontor i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim, og Tromsø.

Ledig stilling som controller

Vil du være med på å bygge opp økonomistyringen i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)?

Om stillingen

Vi søker controller til avdeling for Virksomhetsstyring i divisjon for Styring og organisasjon. Avdelingen har ni ansatte fordelt på kontorer i Bergen og Oslo. Vi har ansvar for å tilrettelegge for god planlegging, styring og internkontroll i virksomheten, og for å følge opp styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet (KD). Som controller i HK-dir spiller du en sentral rolle i å sikre at vi bruker våre midler riktig og på de riktige tingene.

Vi har behov for å styrke kapasiteten vår til å planlegge, gjennomføre og følge opp våre budsjett- og planprosesser, og til å støtte ledere med plan- og budsjettansvar. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver knyttet til både intern økonomistyring og arbeid med innspill til statsbudsjettet.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Sette opp forslag til budsjetter for divisjoner og avdelinger i HK-dir
 • Hjelpe ledere med å lage og følge opp budsjetter på deres ansvarsområder
 • Gi råd og anbefalinger til ledergruppen og direktør om HK-dirs budsjett
 • Sy sammen budsjett på virksomhetsnivå
 • Gjøre økonomiske analyser, og presentere disse
 • Rapportere på budsjetter internt
 • Kontinuerlig utvikle budsjetteringsmodellen til HK-dir
 • Dokumentere hvem, hva, hvordan og når i budsjettarbeidet i prosedyrer og prosessbeskrivelser
 • Utarbeide innspill til statsbudsjettet og tildelingsbrev til HK-dir til KD og andre departement HK-dir får tildelinger fra
 • Følge opp henvendelser fra KD og andre departement knyttet til tildelinger til HK-dir

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning (minimum på bachelornivå) eller tilsvarende realkompetanse.
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettering i offentlig sektor eller privat virksomhet
 • Kjennskap til regnskapsstandarder (NRS eller SRS)
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i møte med enkeltledere og ledergrupper knyttet til budsjettarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kompetanse på å gjøre økonomiske analyser og bruke Excel som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til økonomiregelverket i staten

Ønskede personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Løsnings- og brukerorientert
 • Interesse for virksomhetens forretningsområder
 • Gode pedagogiske evner og god til å formidle budskap
 • Utviklingsorientert
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Et uformelt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor flere dager i uken
 • Gode pensjons- og låneordninger fra Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Kontor i Bergen sentrum

LønnsvilkårStillingen vil bli lønnet som rådgiver (kode1434) / seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn mellom kr 573 900–728 100, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Trekk til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse er på to prosent.

Generell informasjon

Inkluderende arbeidsliv og mangfoldArbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere, til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Jobbnorge dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Offentlig søkerliste Opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig, selv om du har bedt om konfidensiell behandling. Du vil bli varslet dersom ønske om reservasjon fra offentlig søkerliste ikke blir imøtekommet, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknad

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, vedlagt skannede vitnemål og attester skal legges inn via lenke på denne siden (Jobbnorge). Vi oppfordrer til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Avdelingsleder Jonas Sønnesyn på tlf. 47 01 24 61
 • Generelle spørsmål om stillingen og søknadsprosessen kan Hege Rognøy Fossåskaret kontaktes på tlf. 97 15 87 29

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS