LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Sikkerhetsekspert - digitalisering

Søknadsfrist: 14.03.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med på den videre digitaliseringen av virksomheten vår?

Er du en sikkerhetsekspert som brenner for faget og ønsker å sikre verdier av stor betydning for landet vårt? Da er kanskje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noe for deg!

FFI er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi, og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Våre forskere og ingeniører utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Vi arbeider tverrfaglig innen fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi.

Vi satser nå på større grad av digitalisering av virksomheten, og IT-sikkerhet er et område det vil stilles store krav til fremover. Derfor ser vi nå etter en sikkerhetsarkitekt som vil få stor påvirkning på vår fremtidige IT-arkitektur. Du vil arbeide tett med vår IT-arkitekt, datasikkerhetsleder og sektoren for øvrig, for å bidra til gode og sikre løsninger for instituttet, og for å forebygge og håndtere digitale trusler.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for arkitektur, prinsipper og standarder for fagområdet IT-sikkerhet.
 • Støtte arkitekturbeslutninger innen forretnings- og IT-strategi, og overordnet veikart.
 • Bidra til videreutvikling av arkitektur innen informasjonssikkerhet med hensyn til nye krav, behov, løsninger og teknologier.
 • Delta i sikkerhetsrevisjoner.
 • Bidra i utvikling av metoder og retningslinjer innen IT-området.
 • Være kontaktledd mot samarbeidspartnere innenfor fagområdet.
 • Støtte endringsstyring og hendelseshåndtering.
 • Være faglig rådgiver innen sikkerhet i prosjekter.
 • Lede sikkerhetsrelaterte prosjekter.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på minimum bachelornivå innen informasjonsteknologi eller tilsvarende. Det formelle utdanningskravet kan fravikes med dokumentert lang og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med spesifikasjon, design og implementering av infrastrukturløsninger.
 • God forståelse for teknisk arkitekturarbeid.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Meget gode kunnskaper muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk.

Det vil være en fordel hvis du har jobbet noen år med IT-sikkerhet og sikkerhetsløsninger. Vi ønsker helst at du blant annet har jobbet med drift og forvaltning av IT-infrastruktur, at du kjenner til standarder innenfor informasjonssikkerhet, og at du har kompetanse på skybaserte tjenester fra en eller flere av de ledende leverandørene i markedet. Det vil også være en fordel med erfaring fra IT-revisjon og sikkerhetsrådgivning i tillegg til sertifiseringer innenfor fagområdet.

Vi ser etter deg som:

 • er initiativrik, selvdreven og strukturert
 • har evne til å jobbe prosessorientert
 • har høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne
 • er resultatorientert og leveringsdyktig
 • har gode analytiske evner
 • evner å lytte, se behov og være en sparringspartner både for teknologer, brukere og beslutningstakere

Du er faglig sterk, og kan bidra til en helhetlig utvikling, implementering, drift og vedlikehold av informasjonssikkerhet. Det er viktig for oss at du trives med å samarbeide, aktivt deler av din kunnskap, er positiv og bidrar der det er behov. Du liker faglige diskusjoner og evner å involvere andre der du selv ikke strekker til.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Grunnet stillingens beskaffenhet kreves det kun norsk statsborgerskap. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby:

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer.

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FF følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • IT-sjef Thor-Inge R. Vaaga, tlf. 916 46 000

Send elektronisk søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, innen 14. mars 2021. Ref. nr. er 2021/00217.

Referansenr: 2021/00217

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS