LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Driftsteknikker / byggdrifter

Søknadsfrist: 17.03.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker driftsteknikker/byggdrifter

FFIs EBA-enhet (eiendom, bygg og anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Instituttet har rundt 750 ansatte og disponerer en bygningsmasse på ca. 33 000 m2, som består av kontorer, fellesarealer, forskjellige og til dels kompliserte spesiallaboratorier. Vi søker nå deg som kan hjelpe oss til å ta vare på og utvikle dette!

Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • Drifte og vedlikeholde bygninger og tekniske installasjoner, samt uteområder.
  • Gjennomføre periodiske oppgaver knyttet til brann- og tekniske anlegg.
  • Oppfølging av bygg og tilsyn med at de holdes i forskriftsmessig stand, samt rapportere feil og avvik.
  • Planlegge, utføre og tilbakemelde arbeidsordre i FDVU-systemet.
  • Sørge for at FDV-dokumentasjonen er oppdatert.
  • Oppfølging av tekniske systemer i SD-anlegg.
  • Følge opp firmaer med serviceavtaler.
  • Foreta bestillinger.

Nødvendige kvalifikasjoner er fagbrev innen ett eller flere av fagområdene: byggdrifter, elektro, VVS eller tilsvarende. Du har bred erfaring innen bygg og vedlikehold. Du må også ha erfaring med bruk av SD-anlegg og FDV-system, samt brannvarslingsanlegg. I denne stillingen må du ha førerkort klasse B, BE og gjerne T. Du må også ha grunnleggende datakunnskaper innen relevant dataverktøy og Microsoft Office.

Vi ser gjerne at du har truckførerbevis eller er villig til å ta dette. I en stilling som denne bør du være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell og effektiv måte.

Som person er du faglig nysgjerrig, har god vurderingsevne og tverrfaglig forståelse. Du kan arbeide selvstendig og strukturert og du er serviceinnstilt og endringsvillig. Vi jobber ofte i team og på tvers av fagområder, og vi ser derfor etter deg som også trives med dette. Vi er stolte av miljøet vårt og ønsker at du skal være med å bygge dette videre!

Du må kunne kommunisere godt på skriftlig og muntlig norsk. Vi vektlegger personlig egnethet.

For å kunne jobbe hos oss må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby en stilling i et tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver, stor kontaktflate og gode muligheter for faglig utvikling. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Spennet for denne stillingen er lønnstrinn 52 – 60 (kr 466 500 – 535 200). Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Driftssjef Sissel Martinsen Refvik tlf. 950 84 529 eller
  • Enhetsleder Bjørn Bergersen tlf. 932 86 086

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 17. mars 2021. Ref.nr. er 2021/00345.

Referansenr: 2021/00345

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS