LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Fagansvarlig - automasjon

Søknadsfrist: 07.12.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vår EBA-enhet (Eiendom, Bygg og Anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Bygningsmassen er på ca. 33 000 m2 og består av kontorer, fellesarealer og av forskjellige og til dels kompliserte spesiallaboratorier med strenge krav til luftkvalitet og miljø.

Du vil være en del av avdelingens utviklingsenhet, og du vil få spesielt ansvar for installasjon og oppfølging av automasjons- og SD-anlegg.

Vi ønsker at du har erfaring fra spesifikasjon, beskrivelse, installasjon og driftsoptimalisering av automasjons- og SD-anlegg, gjerne i kombinasjon med erfaring innen VVS-anlegg og/ eller ITB.

Vi leter etter deg som ønsker å bidra i tverrfaglig samarbeid internt i enheten, delta i tekniske prosjekter, samarbeide på tvers av fagavdelinger og ha kontakt med eksterne leverandører og entreprenører.

Du viser trygghet i rollen din, arbeider strukturert, er resultat- og løsningsorientert og trives med å levere gode resultater sammen med dine kolleger. Du er nysgjerrig på faget ditt, liker å holde deg oppdatert samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Stillingen krever god skriftlig formuleringsevne på norsk, og du er vant med å utarbeide skriftlige rapporter og funksjonsbeskrivelser av eksisterende og nye tekniske anlegg.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å gjennomføre prosjekter og tiltak innen fagområdet. Det innebærer å stille krav til anskaffelser, beskrive leveranser, følge opp leveranser og følge opp rammeavtaler gjennom kontakt med leverandører. En viktig oppgave vil være å dokumentere tekniske leveranser «som bygget».

Du vil også jobbe med tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, utskiftningsplaner og utviklingsplaner innen fagområdet.

Du vil bli en faglig bidragsyter inn i operativ drift og yte andrelinje teknisk support til driftspersonell, herunder bistå med feilsøking og feilretting.

Du vil få en sentral rolle i utvikling av funksjonsbeskrivelser for tekniske anlegg i samarbeid med øvrige fagansvarlige.

Nødvendig kompetanse er relevant teknisk utdanning som ingeniør, utdanning fra Teknisk fagskole eller relevant fagbrev i kombinasjon med relevant arbeidserfaring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Det er ønskelig med snarlig oppstart. Gyldig sikkerhetsklarering kan derfor bli vektlagt.

Vi kan tilby en stilling med stor faglig bredde i et tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingene lønnes fra kr. 543.100 – 677.200, avhengig av relevant utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Nils Larsen tlf. 63 80 71 51 eller enhetssjef Bjørn Bergersen tlf. 93 28 60 86.

Elektronisk søknad merket ref. 2021/02445, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, sendes innen 7. desember 2021.

Referansenr: 2021/02445

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS